Il-Kitba – 3

Il-Kitba

Stampa Storja

Stampi fi Preżentazzjoni – L-istampi kollha tat-taħriġ tal-kitba użati għal Stampa Storja  miġbura fi preżentazzjoni.

Fil-klassi Ghand il-Veterinarju Harga fil-Kampanja Hdejn il-Bahar Il-Festin
Il-Pizza Ir-Ritratt Ix-Xita Lejla fid-Dar Tliet Nisa

 

Fil-Klassi

Fil-klassi1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Għand il-Veterinarju

Ghand il-Veterinarju1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Ħarġa fil-Kampanja

Harga fil-Kampanja1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Ħdejn il-Baħar

Hdejn il-Bahar1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Il-Festin

Il-Festin1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Il-Pizza

Il-Pizza1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Ir-Ritratt

Ir-Ritratt1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Ix-Xita

Ix-Xita1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Lejla fid-Dar

Lejla fid-Dar1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal

 

Tliet Nisa

Tliet Nisa1. Spunti għad-diskussjoni dwar l-istampa

2. Il-kitba mit-tfal


 

Riżorsi għall-kitba magħmulin mill-għalliema (mill-1 sat-3 Sena)

Il-klassi tiegħi (preżentazzjoni ta’ Luigiana Curmi, għalliema fl-Iskola Primarja tal-Għarb, Għawdex)

Taħriġ il-Fehem (eżerċizzji ta’ Josepha Spiteri)

Tahrig il-fehem

Vokabolarju

Min jien

Min Jien u x’nagħmel (preżentazzjoni dwar xogħlijiet popolari).

Annimali fir-razzett

L-annimali fir-razzett

Annimali zghar

Iż-żgħar tal-annimali

Iz-zghar tal-annimali

Iż-żgħar tal-annimali (taqbila)

Hsejjes fir-razzett

Il-ħsejjes tal-annimali fir-razzett

Djar tal-annimaliId-djar tal-annimali

 Preżentazzjoni dwar x’għandna nagħmlu meta mmorru l-baħar. Tista’ sservi ta’ spunt għall-kitba kreattiva. Riżorsa tas-Sa Antonella Ferrante u tas-Sa Louise Chircop.

Hdejn il-BaharĦdejn il-baħar