Is-Sitt Sena

Il-WERREJ TAL-PAĠNA

IS-SILLABU TAS-SITT SENA

1) Il-Grammatika

2) Ir-Razzjonal

3) Il-Ħiliet

Tista’ tara l-karti mgħoddija tal-eżamijiet annwali tal-Malti minn hawn.

 

IL-BENCHMARK TAL-MALTI

Il-karti tal-2016

Il-karti tal-2015

Il-karti tal-2014

Kummenti u Suġġerimenti (2014)

Kummenti u suġġerimenti

Il-karti tal-2013

Kummenti u Suġġerimenti (2013)

Il-karti tal-2012

Il-karti tal-2011

Il-Manwal tal-Orali (Oral Tests Handbook)

Tagħrif ġenerali

 

L-ASSESSJAR GĦAT-TAGĦLIM

 

IL-KOTBA OBBLIGATORJI TAS-SITT SENA

Lingwa

Stilel 6
Kalejdoskopju 6

Letteratura

Senduq Kuluri (aħmar)
Senduq Buffuri (aħmar)

 

IL-KOTBA SUPPLIMENTARI GĦALL-PRIMARJA

Lista ta’ kotba għall-qari supplimentari


 

IL-QWIEL U L-IDJOMI

Il-lista tal-Qwiel u ċ-ċirkulari.
Riżorsi għat-tagħlim tal-Qwiel.

Is-6 sena qwiel


 

IL-ĦILIET TAL-LINGWA

Il-Qari

Senduq Buffuri (aħmar)

Il-Bandiera Maltija (pp. 5-6)

Ġejja, ġejja Dinosawri (pp. 7-18)

Charlie Jagħmilha (pp. 19-25)

(Karti tat-taħriġ magħmula mis-Sur Paul Pulis, għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Bormla)

Il-Kitba


 

IL-GRAMMATIKA

In-Numri

Il-Mudell 5 għan-numri 4, 7 u 9 – Preżentazzjoni

il-mudell-5-y5-6

 In-Numri l-Kbar – Il-Mijiet – Preżentazzjoni / Leħħiet numri-kbar-mijiet-y-5-6

In-Numri 0-100 (PPT) – Taħriġ

47-numri-0-100

Il-Mijiet (DOC) – Nota kif tħaddem ir-riżorsa t’hawn taħt.

Il-Mijiet (XLS) – Taħriġ 44-il-mijiet

In-Numri l-Kbar – L-Eluf – Preżentazzjoni / Leħħiet

numri-kbar-eluf-y-5-6L-Eluf (PPT) – Taħriġ 49-l-eluf

In-Numri l-Kbar – L-Għaxart Elefijiet – Preżentazzjoni / Leħħietnumri-kbar-ghaxart-elefijiet-y-5-6
L-Għaxart Elefijiet (Flipchart) – Taħriġ
53-l-ghaxart-elefijiet

In-Numri l-Kbar – Il-Mitt Elfijiet (PPT) – Preżentazzjoni / Leħħiet numri-kbar-mitt-elfijiet-y-5-6

Il-Mitt Elefijiet – Taħriġ 51-il-mitt-elfijietIl-Plural tan-Numri (PPT) – Preżentazzjoni3-pl-numri

Kejl u Użin – Preżentazzjoni

6-kejl-u-uzin

Kejl u Użin (Notebook) – Taħriġ

8-kejl-u-uzin

Id-Decimali (PPT) – Preżentazzjoni u Taħriġ

1-decimali

In-Numri – it-Temperatura – Preżentazzjoni u Taħriġ

24-in-numri-temperaturaIl-Frazzjonijiet fi Kliem – Preżentazzjoni u Taħriġ

26-naf-nikteb-il-fractions-fi-kliemIl-Flus – Preżentazzjoni u Taħriġ

28-il-flusL-Arloġġ – Minuti – Preżentazzjoni

10-l-arlogg-minutiL-Arloġġ – Minuti – Taħriġ

12-l-arlogg-minutiL-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Preżentazzjoni

20-l-arlogg-filghodufnofsinhar-filghaxijaL-Arloġġ – Filgħodu, Waranofsinhar, Filgħaxija – Taħriġ

22-l-arlogg-filghodu-waranofsinhar-filghaxija

Id-Diminuttiv

L-Imperattiv

In-Negattiv

Il-Gradi tal-Aġġettiv (pożittiv, komparattiv, superlattiv)

Il-Ħsejjes Onomatopejċi

Is-Sinonimi

(preżentazzjonijiet magħmula mis-Sa Daniela Jo Micallef, għalliema fl-Iskola Primarja San Bastjan ta’ Ħal Qormi)

 

Il-Verbi Trilitteri u Kwadrilitteri

(preżentazzjoni magħmula mis-Sa Claire Sammut, għalliema fl-Iskola Primarja tar-Rabat)

 

In-numri kardinali mill-ħdax sad-dsatax

(preżentazzjoni magħmula mis-Sa Nadia Bonnici, għalliema fl-Iskola Primarja B tal-Mosta)


L-ORTOGRAFIJA

Iktibni sew: Il-mudelli tal-verbi bl-għ

Stampa-mudelli

Iktibni sew: mhux ħ

stampaIktibni sew: għu mhux ow

stampaIktibni sew: h mhux ħ

stampaIktibni sew: i jew e mhux ie

stampa i mhux ie

Iktibni sew: i mhux ie

i mhux ie-stampaIktibni sew: ‘il u ‘l ma’ direzzjoni

stampa-direzzjoni

Iktibni sew: Il-konsonanti dgħajfin

Stampa Kons DghajdinIktibni sew: Kliem magħqud

Stampa-Kliem maghqudIktibni sew: L-aċċent

stampa-l-accentIktibni sew: L-appostrofu

Stampa-l-AppostrofuIktibni sew: L-għ fil-kmand

Stampa-gh imperattiv

Iktibni sew: Il-partiċella lil imqassra

Stampa-lil imqassraIktibni sew: L-omofoni

Stampa-omofoniIktibni sew: Il-partiċella ma fin-negattiv

stampa negattivDokument bit-titli ta’ kull kartellun.

Taħriġ ta’  Reviżjoni Grammatikali u Ortografiku

Kwizz Claudio Xuereb


 

TAĦRIĠ FL-ORTOGRAFIJA

 

Aghzel il hazina Agħżel il-ħażina (PPT)

 

Aghzel ir risposta t tajba Agħżel ir-risposta t-tajba (PPT)

 

Ikklikkja t-tajba Ikklikkja t-tajba (PPT)

 

Ikteb l-gh f postha Ikteb l-għ f’postha (PPT)

 

Il-konsonanti dghajfin Il-konsonanti dgħajfin (PPT)

 

Il-particella lil imqassra Il-partiċella lil imqassra (PPT) 

 

Il-Particella ma fin negattiv Il-particella ma fin-negattiv (PPT)

 

Il-particella lil imqassra ma direzzjonijietIl-particella lil imqassra ma’ direzzjonijiet – istruzzjonijiet (DOC)

Il-particella lil imqassra ma’ direzzjonijiet – logħba (DOC)

 

Immarka l-izballImmarka l-iżball (ActiveInspire)

 

l-appostrofuL-Appostrofu (DOC)

 

L-Omofoni L-Omofoni (ActiveInspire)

 

Ninkiteb Kelma Wahda Ninkiteb Kelma Waħda (PPT)

 

verbi bl-gh Verbi bl-għ (ActiveInspire)


FEHIM MILL-QARI U L-KITBA

Eżerċizzji mmirati għall-fehim mill-qari u bħala eżempju jew spunt sabiex l-istudenti jaslu biex jiktbu kitbiet bħal avviżi, istruzzjonijiet, messaġġi u djalogi. Riżorsi mħejjija minn Josette Baldacchino.

Avviżi Kulturali

Festi Pubblici u Nazzjonali f'Malta

Il-Mappa tar-rahal

Il-Pjaneti

Istruzzjonijiet ghal-loghba Simon jghid

Istruzzjonijiet ta' loghob tal-imghoddi

It-Tbassir tat-Temp

Kif ghandek tiehu hsieb igwana

L-Iljunfant Afrikan

Messaggi differenti

Programm ta' gita gewwa Barcellona

Riklam ghal skola tas-sajf

Skeda ta' programmi

Taqsira ta' ktieb

IT-TAĦDIT

Kampjuni tal-oral

 

 • Direzzjonijiet

Direzzjonijiet_6

Preżentazzjoni: Direzzjonijiet

Dokument: Direzzjonijiet

 • Iddeskrivi

 

Iddeskrivi_6

Preżentazzjoni: Iddeskrivi

Dokument: Iddeskrivi

 

 • Irrakkonta Storja

Irrakkonta Storja_6

Preżentazzjoni: Irrakkonta storja

Dokument: Irrakkonta Storja

 

 • Kellimni

Kellimni_6

Preżentazzjoni: Kellimni fuq dawn

Dokument: Kellimni fuq dawn

 

 • Logħob bin-Numri

Loghob bin-numri_6

Preżentazzjoni: Logħob bin-numri

Dokument: Logħob bin-numri

 

 • Logħob Varju

 

Loghob varju_6

Dokument: Logħob varju

 

 • Qabbel

Qabbel_6

Preżentazzjoni: Qabbel

Dokument: Qabbel

 

 • Saqsi Tliet l-Mistoqsijiet

Staqsi_6

Preżentazzjoni: Saqsi tliet mistoqsijiet

Dokument: Saqsi tliet mistoqsijiet

 

 • Saqsini Int

Staqsini Int_6

Preżentazzjoni: Saqsini int

Dokument: Saqsini int

 

 • Skopri l-Istampa

Skopri l-Istampa_6

Preżentazzjoni:  Skopri l-istampa

Dokument: Skopri l-istampa

 

 • Struzzjonijiet

Struzzjonijiet_6

Preżentazzjoni: Struzzjonijiet

Dokument: Struzzjonijiet

 


Siltiet Irrekordjati għas-Smigħ

Djalogu bejn il-Ħames Sensi
Il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann
Inbdilt
Intervista ma’ Kaptan tal-Vapur t’Għawdex
Ir-Riċetta tal-Figolli
Ir-Rekords Dinjin tal-Guinness
L-Irqad
Tagħlima għat-Tfal tar-Re
Tħejjijiet għall-Ikla
Wirja tal-Frott


IS-SMIGĦ

 • Djalogu bejn il-Ħames Sensi

Djalogu bejn il-Ħames Sensi –

Silta

Djalogu bejn il-Ħames Sensi –

Mistoqsijiet

stampa silta stampa mis

 • Il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann

Il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann –
Silta
Il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann –
Mistoqsijiet
stampa silta stampa mis

 

 • Inbdilt

Inbdilt – Silta Inbdilt – Mistoqsijiet
stampa silta stampa mis

 

 • Intervista ma’ Kaptan tal-Vapuri t’Għawdex

Intervista ma’ Kaptan tal-Vapuri – t’Għawdex – Silta Intervista ma’  Kaptan tal-Vapuri t’Għawdex –   Mistoqsijiet
stampa silta stampa mis

 

 • Ir-Riċetta tal-Figolli

Ir-Ricetta tal-Figolli – Silta Ir-Riċetta tal-Figolli – Mistoqsijiet
stampa silta stampa mis

 

 • Ir-Rekords Dinjin tal-Guinness

Ir-Rekords Dinjin tal-Guinness – Silta Ir-Rekords Dinjin tal-Guinness – Mistoqsijiet
stampa silta stampa mis

 

 • Tagħlima għal Ulied ir-Re

Tagħlima għal Ulied ir-Re- Silta Tagħlima għal Ulied ir-Re – Mistoqsijiet
stampa silt stampa mis

 

 • L-Irqad

L-Irqad – Silta L-Irqad – Mistoqsijiet
stampa sil stampa mist

 

 • Tħejjija għall-Ikla

Tħejjijiet għall-Ikla – Silta Tħejjijiet għall-Ikla – Mistoqsijiet
stampa sil stampa mis

 

 • Wirja tal-Frott

Wirja tal-Frott – Silta Wirja tal-Frott – Mistoqsijiet
stampa silta stampa mis

 

 • Smartinu u d-DSTI – Natasha Turner

2 Kanzunetti oriġinali dwar l-internet mill-kiteb Smartinu u d-DSTI – Lirika ta’ Natasha Turner u mużika ta’ Domnic Cini. Waħda mill-kanzunetti hija kantata mill-istudenti ta’ Ina Robinich u l-verżjoni l-oħra mill-kantant Dominic Cini.

smartinu

 

 

 • Ħrafa – Ix-Xiħ Midfun ġol-Għar

It-Test tal-Ħrafa (PDF)

Il-Ħrafa drammatizzata (PDF)

Kanzunetta oriġinali tal-ħrafa bi kliem ta’ Trevor Żahra u mużika ta’ Domnic Galea

Filmat tal-Ħrafa

Smigħ 1: għall-istudenti u għall-għalliema

Smigħ 2: għall-istudenti u għall-għalliema

Smigħ 3: għall-istudenti u għall-għalliema


STORJA STAMPA

Stampa Storja ta’ Victor Pulis
VP

 

L-istampi kollha – Paġna li tinkludi l-istampi kollha.

Waħda waħda – Stampa f’kull paġna.

L-istampi kollha – BI – L-istampi biex jintewerew fuq il-bord interattiv.

 

Taħriġ marbut mal-Istampa Storja

Qabbel– L-istudenti jqabblu s-sentenzi t-tajba mal-istampi mogħtija.

Imla l-vojt – L-istudenti jimlew il-vojt bi kliem li jaħsbu li hu xieraq. Taħriġ immirat għal studenti li jistgħu jaħdmu waħedhom.

 

Għajnuniet għal studenti li għandhom assistenza

Agħżel it-tajba – L-istudenti jimlew il-vojt bil-kelma t-tajba mogħtija.

Kliem muftieħ – L-istudenti jimlew il-vojt bl-ittri fi kliem mogħtija.


 

 RIŻORSI OĦRA

Lessiku

L-annimali u ż-żgħar tagħhom

(preżentazzjoni magħmula mis-Sa Mary Ebejer, għalliema fl-Iskola Primarja tal-Mosta)

Poeżiji

Ġabra ta’ poeżiji b’temi varji ta’ Cynthia Camilleri Cauchi.

Cynthia CC

Poeżiji oħra għat-tfal