Jum Dun Karm – Il-Ħamis, 19 ta’ Ottubru 2017

Tifkira ta’ Jum Dun Karm Il-Ħamis, 19 ta’ Ottubru 2017, id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar, u l-Kumitat għall-Festi Nazzjonali se jorganizzaw ċerimonja kommemorattiva biex ifakkru l-poeta nazzjonali. L-istudenti u l-għalliema għandhom ikunu bilqiegħda sal-10.00 fis-sala tal-iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ li tinsab fi Triq Sciortino. Dakinhar, l-istess sala se tiġi inawgurata u tingħata l-isem ta’ Sala Dun Karm Psaila. Hawnhekk se jittella’ programm li jinkludi diskorsi, u attivitajiet interattivi fosthom kwiżż marbut ma’ filmat bijografiku, intervista mill-istudenti ma’ awtur intiż fuq ix-xogħlijiet ta’ Dun Karm, u kant animat minn kor tat-tfal tal-iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ. Wara, l-iskejjel huma mistiedna, li jqiegħdu bukketti ta’ fjuri fil-kappella fejn jinsab midfun il-poeta nazzjonali.

Għal aktar dettalji żur il-paġna taċ-Ċirkularijiet

Dun_Karm

Programm ta’ Attivitajiet Valletta 2018

Imniedi l-programm ta’ attivitajiet kulturali li se jseħħu matul is-sena tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura.

Il-programm se jiftaħ fl-20 ta’ Jannar 2018, b’serje ta’ attivitajiet spettakolari fil-Belt Valletta u l-madwar li jistiednu lill-udjenzi biex jieħdu sehem f’din il-festa mifruxa madwar il-gżira. Il-Programm Kulturali jinvolvi lil diversi komunitajiet u jikkonsisti fi proġetti minn dixxiplini differenti, inkluż il-mużika, l-arti viżiva u ż-żfin fost l-oħrajn.

Valletta 18Aktar dettalji jinsabu fuq is-sit uffiċjali tal-Fondazzjoni Valletta 2018

Żewġ ċirkularijiet importanti għall-Għalliema tal-Malti.

1. Ċirkulari dwar il-poeżiji u n-novelli obbligatorji għall-istudenti tal-Iskola Medja.

Għas-sena skolastika 2017 – 2018 se jkun hemm bidla fl-għażla ta’ poeżiji u novelli obbligatorji bil-Malti li jsiru fis-sentejn tal-Iskola tal-Medja. Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari DLAP 056/2017.

2. Ċirkulari dwar il-marka biex studenti barranin jidħlu fil-mainstream u l-assessjar għas-sena skolastika 2017 – 2018

L-istudenti barranin li tul is-sena skolastika li għaddiet ġew assessjati fuq il-programm A1 tat-tagħlim tal-Malti lill-barranin li kien jinkludi 60% ta’ assessjar kontinwu u 40% karta tal-eżami, għandhom jitilgħu fil-mainstream jekk ġabu 75+ tal-marka globali. Fil-każ tal-iskejjel Medji u Sekondarji, dawn l-istudenti għandhom isegwu l-programm ta’ Rotta 1 u mhux tal-kompetenzi ewlenin. Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari DLAP 056/2017

Biex tara ċ-ċirkularijiet kollha marbuta mat-tagħlim tal-Malti kklikkja hawn: malti.skola.edu.mt/cirkularijiet/

It-XII-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta

Il-Ħamis 24,il-Ġimgħa 25, u s-Sibt 26 ta’ Awwissu fit-20:00, fil-Forti Sant’Iermu, il-Belt Valletta.

Il-kittieba mistiedna huma John Aquilina (l-Ingilterra/Malta), Asja Bakić (Bosnija-Ħerżegovina), Mourid Barghouti (il-Palestina), Lilia Ben Romdhane (it-Tuneżija), Mark Camilleri (Malta), Immanuel Mifsud (Malta), Jean Portante (il-Lussemburgu), Alfred Sant (Malta), Zoë Skoulding (Wales), Ma Thida (Myanmar), Arvis Viguls (il-Latvja), u Gjoko Zdraveski (ir-Repubblika tal-Maċedonja). Id-dħul għall-Festival huwa b’xejn.

Minbarra l-qari tal-kitbiet oriġinali u ta’ traduzzjonijiet li l-parteċipanti jkunu ħadmu fuqhom fil-jiem ta’ qabel il-Festival, se jkun hemm intervisti ma’ wħud mill-awturi, mużika, u l-wiri ta’ films tal-poeżija. Din is-sena, b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018,
se nuru żewġ films ikkummissjonati minn poeżija ta’ Victor Fenech u oħra ta’ Maria Grech Ganado. Fil-waqfa ta’ 20 minuta, wieħed jista’ jixtri x’jiekol u x’jixrob, kif ukoll xi kotba, fost l-oħrajn tal-parteċipanti. Il-programm tat-tlett ijiem tal-festival jinsab fuq is-sit
www.inizjamedmalta.wordpress.com u fuq Facebook.
fmlm-2017

Riżorsi tal-Malti għall-Barranin (għall-istudenti fil-livell primarju)

Pakkett ta’ riżorsi li jinkorpora taħriġ varju bil-għan li jgħin lill-għalliema fit-tagħlim tal-lingwa Maltija lill-istudenti barranin. Dawn ir-riżorsi huma mfasslin fuq il-pjan ta’ ħidma li jwasslu għall-kisba tal-Grad A1 tal-Qafas Komuni Ewropew. Għalhekk għalliema li jgħallmu l-Malti bħala lsien barrani fl-iskejjel Primarji, Medji, Sekondarji u ċentri oħra li jilqgħu studenti barranin huma mħeġġa jużaw dawn ir-riżorsi interattivi. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Dan ir-riżorsi jinsabu fil-paġna Il-Malti għall-Barranin / Primarja

Dahal