Taħriġ fuq in-Novelli Obbligatorji fl-antoloġija Arja Friska 2

Taħriġ b’enfasi fuq l-analiżi letterarja tan-novelli obbligatorji għat-tieni sena tas-Sekondarja:

L-emigrant ta’ Laurence Mizzi

L-Emigrant Ħbub tad-deheb ta’ Trevor Żahra (Livell 5,6 u 7 u Livell 7 u 8)Hbub tad-Deheb Livell 7-8Hbub tad-Deheb Livell 5-7Saver iridha ta’ Mosè ta’ Oliver Friggieri

Saver iridha ta MoseWegħda mal-erwieħ ta’ Lino Psaila

Weghda mal-Erwieh

Ma’ dan it-taħriġ fl-istess paġna elettronika wieħed isib ukoll il-qari tan-novelli mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti.

Taħriġ fil-kitba maħsuba għall-istudenti tat-tmien sena

Taħriġ fil-kitba ispirat minn sekwenza ta’ stampi. L-istampi għandhom temi varjati iżda l-għan primarju huwa dak li tinħoloq diskussjoni fost l-istudenti dwar aspetti differenti tal-ħajja u sitwazzjonijiet li tfal oħra tamparhom qed jgħixu.

It-temi ttrattati huma dawn:

It-Tfal fil-Gwerra,
Malal Yousafzai (Il-ġlieda ta’ tfajla għad-dritt tal-edukazzjoni),
Mument ta’ Aljenazzjoni,
Dar Misterjuża,
Bla Flus,
Sewqan Irresponsabbli

L-eżerċizzji f’dawn il-karti jappellaw għall-ħiliet differenti li l-istudenti huma mistennija jiżviluppaw tul is-snin tal-edukazzjoni formali.

Mixjet il-Malti 2017 fil-Biblijoteka Nazzjonali

Din l-attività tmur lil hinn mis-sillabu u mill-eżamijiet. Pajjiż ċivilizzat jagħti l-ġieħ mistħoqq lil dawk in-nies kbar li sawruh u tawh l-identità tiegħu. Din l-attività tista’ sservi biex l-istudenti jagħrfu l-kobor tan-nies li, fi żminijiet u sitwazzjonijiet kultant diffiċli ħafna, ħadmu b’risq ilsienna, u jispiraw ruħhom minnhom u minn xogħlijiethom. L-iskop hu li l-istudenti li ser iżuru din il-wirja, fil-vetrini ma jarawx biss dokumenti u kotba qodma u musfara, imma impenn ta’ nies li bis-sagrifiċċji tagħhom ħadmu biex l-ilsien li llum jitgħallmu ma’ suġġetti oħra fil-klassi, jikber u jikseb id-dinjità li tixraqlu, u li minnha tant kien imċaħħad għal sekli twal.

Il-Malti huwa l-ilsien li l-istudenti tagħna jużaw meta jilagħbu u jiċċajtaw bejniethom, biex jikkomunikaw ma’ sħabhom u ma’ qrabathom, u biex jesprimu l-fehmiet, is-sentimenti u l-emozzjonijiet tagħhom.

L-attività hija mqassma hekk:

  • L-istudenti jaraw il-filmat dwar il-Biblijoteka u xi teżori miżmuma f’dan il-post.
  • L-istudenti jżuru t-Taqsima tar-Restawr.
  • L-istudenti jmorru fis-sala ewlenija tal-Biblijoteka (is-Sala tal-Qari) u jaħdmu t-taħriġ imħejji fuq il-Kejjeb ta’ Taħriġ. Għal din l-attività l-għalliema jistgħu jqassmu wkoll Ktejjeb ta’ Tagħrif b’informazzjoni dwar kull esebit li hemm fil-wirja flimkien ma’ tagħrif dwar il-Biblijoteka.

Bħala preparazzjoni għall-attività, l-istudenti għandhom jaraw sew din il-preżentazzjoni.

WP_20160425_10_15_40_ProGħal aktar tagħrif u riżorsi dwar il-personaġġi li bil-ħidma tagħhom għenu biex il-Malti jikber u jiżviluppa żur din il-paġna.

Filmati qosra mnebbħa mill-poeżiji tas-Sekondarja

It-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu fi ħdan id-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol tixtieq tgħarraf lill-għalliema tal-Malti u lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji li l-istudenti tal-Baċellerat fl-Istudji tal-Midja tal-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (l-MCAST) immexxija mis-Sur Ian Attard, għadhom kif ħadmu sett ġdid ta’ films qosra fuq poeżiji li hemm fis-sillabi tal-Malti tal-medja u tas-sekondarja fosthom għall-eżami tal-Malti taċ-ĊES.

Din is-sena, il-poeżiji li kienu interpretati f’films kienu Qasba ta’ Mario Azzopardi, Lejl ta’ Tfulija ta’ Ġorġ Borġ, Pitirross ta’ Victor Fenech, Marsaxlokk ta’ Charles Flores, Aqta’ Kamra u Ibni Fjura ta’ Immanuel Mifsud, Geraldine ta’ Trevor Żahra, Fjura tas-Sur ta’ Mario F. Bezzina, Ġarġir mal-Ħerża ta’ Marjanu Vella Univers Ieħor u Poeta ta’ Dun Karm Psaila, Il-Ħajku ta’ Anton Buttigieg u Tifkiriet ta’ Tfuliti ta’ Karmenu Vassallo.

L-istudenti tal-MCAST li ħadmu fuq dan il-proġett huma James Abdilla, James Azzopardi, Claire Bonello, Luke Borg, Edward Brooks, Soraya Cardona, Leah Cauchi, Sephora Cutajar, Roberto d’Amato, Alexander Ellul, Jake Vassallo u Ivan Zarb Ferrante.

Dawn il-filmati jinsabu fuq dan is-sit fil-paġni tal-Poeżija skont is-sena li fiha għandha tkun koperta l-poeżij.