Riżorsi għall-Barranin fis-Sekondarja

Preżentazzjonijiet biex jgħinu lill-istudenti  barranin fil-lessiku.  Dawn huma  dwar il-karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin, xi nsibu fil-garaxx, xi nsibu fil-living room, reċipjenti u pożati, kejl – użin u qisien.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

bliet-u-rhularecipjenti-u-pozatiuzin-u-qisiengaraxxliving-room

Karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin

Preżentazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin. Din it-tema tista’ sservi bħala għodda li l-għalliema jistgħu jużaw biex jintroduċu t-tema ta’ deskrizzjoni ta’ post. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet din ir-riżorsa.

dahla

In-numri madwarna

Preżentazzjonijiet u taħriġ li jgħinu ’l-istudenti jaqraw in-numri f’kuntesti ta’ flus, użin, temperatura u ħin. Inklużi wkoll id-deċimali u l-fractions. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi. (It-3, ir-4, il-5 u s-6 Sena)dahla-numri