Il-Malti għall-Barranin – Sekondarja

Riżorsi għall-Istudenti Barranin fl-Iskola Sekondarja.

Dokumenti relatati mat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija – Livell Medju/Sekondarja.

Assessjar Formattiv- Medja_Sekondarja


Riżorsi għat-Tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija

  • Smigħ

Riżorsi tas-smigħ għall-istudenti barranin tas-sekondarja kif ukoll karti tat-taħriġ. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Tema 1 – Aħna min aħna

 Aħna min aħna

tema-1

 

Tema 2 – Niddeskrivu l-familji tagħna

 Niddeskrivu l-familji tagħna

tema-2

 

Tema 3 – Il-belt jew ir-raħal tagħna

 Il-belt jew ir-raħal tagħna

tema-3

 

Tema 4 – Djarna u bini madwarna

 Djarna u bini madwarna

tema-4

 

Tema 5 – Pajjiżna u dinjitna

 Pajjiżna u dinjitna

tema-5

 

Tema 6 – L-ambjent naturali

 L-ambjent naturali

tema-6

 

Tema 7 – Ħbiebna l-ħlejjaq l-oħra

 Ħbiebna l-ħlejjaq l-oħra

tema-7

 

Tema 8 – Nibżgħu għal saħħitna

 Nibżgħu għal saħħitna

tema-8

 

 

Tema 9 – Biex nimlew żaqqna

 Biex nimlew żaqqna

tema-9

 

Tema 10 – X’nagħmlu kuljum

 X’nagħmlu kuljum

tema-10


Lessiku għall-barranin

Karatteristiċi ta’ Bliet u Rħula Maltin

bliet-u-rhulaKejl – Użin u Qisien

uzin-u-qisien Reċipjenti u Pożati

recipjenti-u-pozati Xi nsibu fil-garaxxgaraxxXi nsibu fil-living room

living-roomFilmat dwar il-Festa

Il-Festa 2

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ frażijiet realtati ma’ Tislim u Tislijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Tislim u Tislijiet

 

Preżentazzjoni interattiva għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ xogħlijiet u professjonijiet, imħejjija mid-Dipartiment tal-Malti fuq idea ta’ Tiziana Bugeja.

Xogħlijiet u Professjonijiet

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-ilbies, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Lbies vokabolarju

 

Riżorsi għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin imħejjija minn Sharon Micallef Cann.

Preżentazzjoni dwar il-Membri tal-Familja u vokabolarju marbut ma’ kif tintroduċi lilek innifsek.

Il-familja

Karti tat-taħriġ – maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw vokabolarju li tgħallmu fil-preżentazzjoni ta’ qabel.

Il-familja_HO