Il-Malti għall-Barranin – Primarja

Riżorsi għall-Istudenti Barranin fl-Iskola Primarja.

Dokumenti relatati mat-tagħlim tal-Malti għall-Barranin (Livell A1).

 

Riżorsi għall-istudenti li qed jitgħallmu l-Malti bħala lingwa barranija.

Taħriġ għat-tagħlim tal-Konsonanti u l-Vokali. 4 Aktar Konsonanti jew Vokali 3 Konsonanti jew Vokali 2 Il-Konsonanti 1 Il-Vokali

Taħriġ għat-tagħlim tal-Artiklu. 7 Aktar dwar l-Artiklu Xemxi 6 L-Artiklu Xemxi

5 L-Artiklu

 

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut ma’ Membri tal-Familja.

15 Il-Familja ta' Stefan 14 Il-Familja 13 Il-Membri tal-Familja

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut mal-Jiem tal-Ġimgħa. 9 Ikteb il-Jiem tal-Gimgha 8 Il-Jiem tal-Gimgha

 

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut max-Xhur. 11 Ikteb ix-Xhur tas-Sena10 Ix-Xhur tas-Sena

Taħriġ għat-tagħlim ta’ Vokabolarju marbut mal-Istaġuni. 12 L-Istaguni

 

Taħriġ fuq il-Pronomi Personali

16 Il-Pronomi Personali 17 Aktar dwar il-Pronomi Personali

 

Taħriġ fuq Il-Pronomi Interogattivi18 Il-Pronomi Interrogattivi 19 Ikteb il-Pronomi Interrogattivi

 

Taħriġ dwar kif tikteb Informazzjoni Personali20 Informazzjoni Personali

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-1 sal-1021 In-Numri mill-1 sal-10

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-1 sad-19 22 In-Numri - Mill-11 sad-1923 Ikteb in-Numri mill-11 sad-19

 

Taħriġ dwar in-Numri mill-10 sal-100 24 In-Numri mill-Għaxra sal-Mija

 

Taħriġ dwar in-Numri  mid-19 sal-10025 In-Numri - Mid-19 sal-100

 

Taħriġ dwar in-Numri Ordinali mill-1 sal-100  26 In-Numri Ordinali mill-1 sal-10

 

Taħriġ dwar il-Ħin (Is-Sigħat)27 Il-Hin (Is-Sighat)

 

Taħriġ dwar il-Qari tal-Ħin28 Naqraw il-Ħin

29 X'hin hu

 

Taħriġ dwar vokabolarju marbut mal-Partijiet tal-Ġisem30 Il-Partijiet tal-Gisem 31 Aktar dwar il-Partijiet tal-Gisem

  • Fejn sifirt? (Abigail Inguanez, Joanne Gauci u Dylan Camilleri)

L-għan tal-Attività: It-tagħlim tal-mistoqsija “Fejn Sifirt?” u t-tweġiba għaliha, ismijiet ta’ xi pajjiżi u l-bliet kapitali tagħhom u l-użu tal-artiklu.

Fejn SifirtBiex tirranġa, iżżid jew tnaqqas ma’ din l-attività niżżel  dan il-fajl u uża l-programm Cartoon Story Maker.

 

L-1 attività – Vokabolarju: L-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi.

It-2 attività – Spellija: L-istudenti jirranġaw l-ittri biex jiffurmaw kliem.

It-3 attività – L-istudenti jqabblu l-istampi mad-deskrizzjoni tax-xogħol.

Ir-4 attività – Logħba għal fuq il-bord interattiv. (Iftaħ il-fajl Ir-4 attivita – Loghba.yar, ikklikkja fuq it-tab Documents, Mit-Topic List ikklikkja fuq Logħba malti xogħlijiet 1)

Xoghlijiet-1 Xoghlijiet-3
Xoghlijiet-2 Xoghlijiet-4

Riżorsi għall-Bord Interattiv (SmartBoard) dwar il-Festa Maltija bl-għan li jitgħallmu vokabolarju marbut mat-tema tal-festa waqt li japprezzaw il-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin relatati mal-festa. (Charlene Ellul, Davina Sammut u Donnalise Caruana)

Il-Festa – Logħba tal-Memorja 1
L-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi.

Il-Festa – Logħba tal-Memorja 2
L-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi.

Il-Festa – Vokabolarju
F’dan l-eżerċizzju, meta l-istudenti jagħfsu qrib l-istampa iddur il-bieba u jintwera l-isem tal-istampa.

Il-Festa – Poeżija
L-istudenti jridu jimlew il-vojt bil-kliem li hemm in-naħa ta’ isfel tal-paġna. Dan it-taħriġ jibni fuq iż-żewġ attivitajiet ta’ qabel.

Filmat mużikali bid-diska Il-Festa ta’ Mary Rose Mallia

 

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) dwar l-Ikel u x-Xorb. (Idea ta’ Elaine Camilleri, Jeannine Sammut u Simone Theuma)

Għan tar-riżorsa: L-istudenti jitgħallmu jlissnu vokabolarju bażiku marbut ma’ ikel u xorb li nużaw ta’ kuljum.

Deskrizzjoni: L-ewwel attività l-istudenti jqabblu l-kliem mal-istampi. Kull paġna fiha tliet kelmiet.
Fit-tieni attività l-istudenti jridu jagħżlu bejn ikel addattat għal waqt ħinijiet partikulari tal-ġurnata billi jċaqalqu l-ikel it-tajjeb lejn il-kontenitur,  waqt li jgħidu x’inhu l-ikel li qed iċaqalqu.
It-tielet attività l-istudenti jużaw il-frażijiet “Jien inħobb” jew “Jien ma nħobbx“, mal-vokabolarju li tgħallmu mill-attivitajiet ta’ qabel biex jitgħallmu joħolqu sentenzi qosra.

Ikel u Xorb_BI p1 Ikel u Xorb_BI p2
Ikel u Xorb_BI p3 Ikel u Xorb_BI p4
Ikel u Xorb_BI p5 Ikel u Xorb_BI p6
Ikel u Xorb_BI p7 Ikel u Xorb_BI p8

Preżentazzjoni: Il-Kuluri – Il-Maskil, il-Femminil u l-Plural (Josienne Farrugia)

kuluri


Preżentazzjoni u Karta tat-Taħriġ dwar vokabolarju marbut ma’ ismijiet ta’ annimali li nsibu fir-razzett. (Mariana Cauchi, Francesca Attard u Brendan Buttigieg)

Karta 1 L-1 lezzjoni

Preżentazzjoni u Karta tat-Taħriġ fuq l-artiklu ta’ ismijiet tal-annimali li nsibu fir-razzett. (Mariana Cauchi, Francesca Attard u Brendan Buttigieg)

Karta 2

 

It-2 lezzjoni

L-Artiklu (Mark Camenzuli)

Preżentazzjoni – L-Artiklu ta’ kliem li jibda b’konsonanti xemxin.

rizorsa-1

Preżentazzjoni – L-Artiklu ta’ kliem li jibda b’ittri qamrin u ittri xemxin.

rizorsa-2


Sit elettroniku (Digital Dialects) b’attivitajiet interattivi għall-istudenti barranin ta’ livell lingwistiku bażiku.

Digital Dialects

Sit elettroniku (Surface Languages) b’attivitajiet għall-istudenti barranin ta’ livell lingwistiku basiku.

Surface languages

Karta tat-Taħriġ – Prepożizzjonijiet (taħt, fuq, wara, quddiem, ħdejn…) ta’ Josienne Farrugia

fejn-qieghed

Preżentazzjoni – logħba għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Partijiet tal-Ġisem, imħejjija minn Josienne Farrugia.

partijiet-tal-gisem-sek-loghba

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tas-Sodda, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tas-sodda

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Frott, imħejjija minn Helen Barbara.

Il-frott

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Annimali Slavaġġ, imħejjija minn Helen Barbara.

Annimali Slavag

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Annimali tar-Razzett, imħejjija minn Helen Barbara.

 Fir-razzett

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut max-Xorb, imħejjija minn Helen Barbara.

Ix-Xorb2

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Ħin, imħejjija minn Helen Barbara.

Hin

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Ħut u Ħlejjaq tal-Baħar, imħejjija minn Helen Barbara.

Hut u hlejjaq tal-bahar

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut ma’ Prodotti li nsibu għand tal-Growser, imħejjija minn Helen Barbara.

Ghand tal-growser

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Klassi, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-klassi

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Kamra tal-Banju, imħejjija minn Helen Barbara.

Fil-kamra tal-banju

 

Preżentazzjoni għat-tagħlim ta’ vokabolarju marbut mal-Klassi, imħejjija minn Tiziana Bugeja.

Il-klassi_Vokabolarju

 

Riżorsi għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin minn Sharon Micallef Cann.

TEMA 1: JIEN

Preżentazzjoni dwar vokabolarju li wieħed juża biex jintroduċi lilu nnifsu.

Jien

Karti tat-taħriġ – (1) | (2) maħsuba biex l-istudenti jipprattikaw dak li tgħallmu permezz tal-preżentazzjoni.

Jien_HO

TEMA 2: IL-FAMILJA TIEGĦI

Ġenerali

Komiks – (1) | (2) Taħriġ dwar vokabolarju u sentenzi dwar il-membri tal-familja mħejjija minn Sue Flask

Jien u l-familja

Leħħiet – agħżel il-membru tal-familja li tixtieq minn hawn taħt:

jien ħu oħt missier omm  
kuġin kuġina ziju zija nanna nannu


Preżentazzjoni (l-ewwel parti) – dwar informazzjoni personali.

Il-familja 1

Preżentazzjoni (it-tieni parti) – dwar il-maskil u l-femminil (dak u dik).

Il-familja_M_F

Preżentazzjoni (it-tielet parti) – reviżjoni taż-żewġ preżentazzjonijiet ta’ qabel.

Il-familja 3

Poeżija (PPT / PDF) addattata biex titkanta u/tinżifen, qabel ir-rikreazzjoni jew qabel mal-istudenti jmorru d-dar, miktuba minn Connie Sciberras.

Gurnata Skola