Il-Kinder

IS-SILLABU

Gwida għall-Implimentazzjoni tal-Kurrikulu fil-Kinder

Gwida għall-Iżvilupp u l-Progress tat-Tfal

RIŻORSI

Tħejjija għall-Qari

  • L-1 sena tal-Kinder 

L-Ewwel Term – Sib l-Oġġett.

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

Sib l-oggett K1 T1

It-Tieni Term – Sib il-Ħażina.

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

Sib il-ħażina K1 T2

It-Tielet Term – X’inti Tara fl-Istampa?

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

X'inti tara fl-istampa K1 T3

  • It-2 Sena tal-Kinder

L-Ewwel Term – X’hemm differenti?

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

Xhemm differenti K2 T1

 

It-Tieni Term – Sib il-Ħażina 1.

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

Sib il-hazina K2 T2

 

It-Tieni Term – Sib il-Ħażina 2.

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

Sib il-hazina K2 T2

 

It-Tielet Term – X’inti tara fl-istampa?

Preżentazzjoni

Dokument għall-Għalliema

Xinti tara fl-istampa K2 T3

L-alfabett

Inħeġġukom taraw din il-preżentazzjoni qasira dwar l-alfabett Malti. Inħeġġukom ukoll tużaw is-sekwenza tal-alfabett li tidher fil-preżentazzjoni.

L-alfabett Malti: preżentazzjoni għall-għalliema

Hawn taħt issibu riżorsa biex tintuża fuq il-bord intelliġenti mat-tfal tas-snin bikrin.

L-alfabett Malti: preżentazzjoni biex tintuża mat-tfal


L-alfabett kantat

L-alfabett Malti kantat mill-kor ‘Ilħna Ferrieħa’ tal-Iskola Primarja San Franġisk ta’ Birkirkara.

L-idea oriġinali tal-Kap tal-Iskola Sr Giovannita Briffa. Il-kliem tal-kanzunetta huwa ta’ Pauline Spiteri u ta’ Sr Giovannita stess. Il-mużika kitbitha Pauline Spiteri. Il-kanzunetta ġiet irrekordjata minn Andrew Zammit f’Tone Studios, Birkirkara.

Lista ta’ kliem f’ordni alfabetika

Listi ta kliem

Lista ta’ kliem f’ordni alfabetika li tista’ tintuża mill-għalliema tas-snin bikrin waqt it-taħriġ li jagħmlu għall-għarfien tal-ewwel ittra fi kliem. Kull kelma fiha l-istampa marbuta magħha. Din ir-riżorsa tista’ tintuża wkoll mal-istudenti li għadhom qed jitgħallmu l-Malti biex iwessgħu l-vokabularju tagħhom. Din ir-riżorsa tħejjiet minn Josette Baldacchino.  

Ikklikkja fuq l-ittri biex tniżżel il-preżentazzjoni rispettiva.

a b ċ d e
f ġ g h
ħ i ie j k
l m n o p
q r s t u
v w x ż z

Kanzunetta għal kull ittra tal-alfabett (Ikklikkja biex tisma’ l-kanzunetta)

Kanzunetti miktuba u kantati minn Leontine Spiteri u kompożizzjoni ta’ Augusto Cardinali.

Kull taqbila hija abbinata ma’ ittra tal-alfabett.  L-istess ħoss tal-ittra hu rrepetut diversi drabi fi kliem differenti matul it-taqbila biex b’hekk it-tfal jisimgħu u jibdew jagħrfu l-ħoss tal-ittra partikolari u  jidentifikaw kliem li jibda u/jew ikun fih l-istess ħoss tal-ittra tal-alfabett.

Spjega Il-lirika a b
ċ d e f
ġ g   h
ħ i ie j
k l m n
o p q r
s t u v
w x ż z

L-alfabett ittra ittra bil-kant u bl-istejjer

L-alfabett Malti kantat mit-tfal tal-Ewwel Sena tal-Iskola Primarja ta’ Birkirkara, fil-Kulleġġ Santa Tereża.

L-idea ta’ dan il-proġett hija tal-għalliema tal-Ewwel Sena, is-Sa Graziella Micallef. Hija għamlet strofa għal kull ittra tal-alfabett biex it-tfal ikantawhom u b’hekk  jitgħallmu l-ittri kollha b’mod divertenti. Barra l-mużika kitbet ukoll storja qasira u ħelwa fuq kull ittra. L-għalliema jistgħu jużaw dawn l-għanjiet u l-istejjer waqt it-tagħlim tagħhom. Il-produzzjoni viżiva ħa ħsiebha s-Sur Mario Demanuele.

Kantata Moqrija
a a
b b
ċ ċ
d d
e e
f f
ġ ġ
g g
h h
ħ ħ
i i
ie ie
j j
k k
l l
m m
n n
o o
p p
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
ż ż
z z


Taħriġ fuq l-ewwel ittra tal-kelma. (Josette Baldacchino)

L-ewwel ittra tal-kelma

Il-vokabularju

Hekk Aħjar – Ġabra ta’ kliem u espressjonijiet Maltin għat-tfal tas-snin bikrin

Tagħrif fuq din il-pubblikazzjoni ssibu minn din iċ-ċirkulari.

 Preżentazzjonijiet/leħħiet  b’vokabularju marbut ma’ temi. (Gracelynn Mifsud)

Il-Ġugarelli

Gugarelli G Mifsud

Frott u Ħaxix

Frott u Haxix

Ħwejjeġ u Lbies

Hwejjeg u Lbies G Mifsud

L-Iskola

Vokabolarju Skola G Mifsud

Membri tal-Familja

Membri tal-familja G Mifsud

Mezzi ta’ Trasport

Trasport G Mifsud

Il-Ġranet tal-Ġimgħa

Granet G Mifsud

Ix-Xhur

Xhur G Mifsud


In-numri

Hawnhekk taħt issibu xi riżorsi biex tużawhom fil-kinder u fl-ewwel snin tal-primarja. Nixtiequ naraw li t-tfal kollha jkunu jafu jgħidu n-numri bil-Malti, kif jixraq. Għaldaqstant inħeġġukom biex trawmuhom jibdew jgħoddu bil-Malti sa minn età bikrija.

Numri mill-1 sat-3      Numri mill-4 sas-6      Numri mis-7 sal-10


 

Il-kuluri

 

Il-kuluri tagħna


 

Il-forom

Xogħol ta’ Josette Baldacchino fuq idea tal-għalliema tal-Kinder tal-iskola Primarja tal-Marsa, Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Kuluri u Forom 3D (ActivInspire)  – Riżorsa interattiva dwar il-kuluri u forom 3D.

Forom 3dKuluri u Forom 2D (ActivInspire) – Riżorsa interattiva dwar kuluri u forom 2D.

Kuluri u forom
Il-forom (fis-singular)

Il-forom (fil-plural)

X’forma hi?

Il-forom 3D (fis-singular)

Il-forom 3D (fil-plural)

 


L-annimali

Riżorsi għall-bord interattiv dwar l-aktar annimali popolari mat-tfal – kemm dawk li nsibu madwarna, kif ukoll dawk li narawhom fuq it-televixin. Qegħdin maqsumin f’sillabi biex it-tfal jitgħallmu jaqrawhom sew.

L-annimali madwarna (femminil)

L-annimali madwarna (maskil)

Annimali oħrajn (femminil)

Annimali oħrajn (maskil)

Annimali żgħar


 

Aktar riżorsi

San Martin – Poeżija oriġinali ta’ Tania Cortis


 

Is-Smigħ

Il-ĦsejjesPreżentazzjoni dwar ħsejjes li jinstemgħu fid-dar. Xogħol ta’ Josette Baldacchino fuq idea tal-għalliema tal-Kinder tal-iskola Primarja tal-Marsa, Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Hsejjes stampa


 

Kanzunetti bil-Malti

Il-Farfett‘, kantastorja animata minn ‘Għanjiet it-tfal’, kliem u mużika ta’ Mary Ann Zammit, mużika ta’ animazzjoni ta’ Matthew Grima Connell/Mattu, arranġament mużikali u reġistrar ta’ Augusto Cardinali, kantata minn Mariele Zammit u produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.


 

Kollox Sewwa‘, kantastorja animata minn ‘Għanjiet it-tfal’, kliem u mużika ta’ Maryanne Zammit, kantata minn Mariele Zammit, b’arranġament mużikali ta’ Lito Galea, animazzjoni ta’ Mattew Grima Connell/Mattu u produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Il-Ġungla


 

Il-Qattus


 

Ix-Xita


 

L-Iskola


 

Qiegħed Hawn Fuq, Qiegħed Hawn Isfel


 

Il-lirika tal-kanzunetti t’hawn taħt.

Ghanjiet Helwin

Għanjiet Ferrieħa

Miktuba minn Rita Gatt, Joan Bugeja, Josephine Sammut, M. V. Vassallo, Maria Attard u Omar Seguna, kompożitur tal-mużika: Joe Brown, kantati minn Ritianne Azzopardi u Emma Turner Brown. Produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Ikklikkja hawn biex tniżżel il-lirika tal-kanzunetti (PDF  /  DOC)

Leli l-Lapes

ĠoĠo l-Ġurdien

Il-Pustier

Kemm Nixtieq

In-Nannakola

Xemx u Xita

Strixxi Bojod… Strixxi Suwed… Oqgħod Attent

L-Għaġina tal-Kulur

Il-Kuluri

Piċu Piċu

Il-Pupu Tiegħi

Il-Kostum Tiegħi


Id-Dar tal-Ġurdien

Il-Bandla

Il-Ġungla

Il-Qattus

In-Numri

It-Tabib

Ix-Xita

Kantaliena

L-iskola

Malli nqum filgħodu

 

Versi u mużika ta’ Mary Anne Zammit mis-CD “Aqra Miegħi” Arranġament ta’ Joe Brown, Produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Ejja mmorru post sabiħ.

Ara min hawn.

Hawn fejn ġejna?

Ġejna sal-librerija.

Aqrali storja minn dal-ktieb.

Ġrazzi grazzi talli ġejt.

Kanta u ċċaqlaq.

Saħħa u ċaw.

Ara fejn int sejjer.

Agħtini ċ-ċavetta.

 

Kanzunetti dwar in-Numri

Kanzunetti minn awturi differenti għat-tfal iż-żgħar.

Ballun wieħed

Wieħed Tnejn

It-Tlett Iqtates ta’ Ġina

Erba’ Friefet

Ħames Swaba fuq Idejja

Il-Ħames Papri

Jekk Ittini

Ħamest Iklieb

Waqgħu n-Numri

Ngħidu n-Numri

Waslu n-Numri

In-Numri Ħbieb Tiegħi

Wieħed, Tnejn, Tlieta

 


 

Filmati Oriġinali bil-Malti

 

Irreferi wkoll għat-taqsimiet Nużaw il-Malti, Mogħdija taż-Żmien, Ilsien it-Trabi u Poeżiji għat-Tfal min-naħa tal-lemin tas-sit.

 

Jekk għandek xi materjal bil-Malti għat-tfal tal-kinder iktbilna u ntellgħuh f’ismek fis-sit.