Is-Smigħ – 4 SEK

FILMATI TA’ KANZUNETTI BIL-MALTI

Proġett bi sħab bejn L-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST bi sħab mad-Dipartiment tal-Kurrikulu tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Ħallejt il-Passi Wrajk

Ikanta – Jurgen Xerri
Direzzjoni – Mattias Vella
Produzzjoni – Dane Camilleri

Hallejt il-passi wrajk

 

Bħal Tifla Żgħira

Tkanta – Maria Cassar
Direzzjoni – Dasser Prendergast
Produzzjoni – Dasser Prendergast, Christa Dimech, Cristina Micallef, Christabel Mallia, Jennifer Galea

Bhal tifla zghira

L-ISTORJA TAL-ILSIEN MALTI

Taħditiet tas-Sa Doreen Coleiro.