L-Għaxar Sena (4 KE) – Ir-Riżorsi

IL-WERREJ TAL-PAĠNA

Il-Qari

Il-Grammatika


IL-QARI

Taħriġ il-Fehem dwar il-Junk Food imħejji minn Justin Schembri.

L-1 Lezzjoni

L-1 Lezzjoni_Junk Food

 

 

 

 

 

 

It-2 u t-3 Lezzjoni

It-2 u t-3 lezzjoni_Junk Food

 

 

 

 

 

 

 

IL-GRAMMATIKA

Il-Prepożizzjonijiet

Riżorsa għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Adreana Farrugia, Francesco Bonello u Nicole Said.

L-Għan tar-Riżorsa: L-istudenti jitħarrġu fl-użu tal-prepożizzjonijiet.

Deskrizzjoni tar-Riżorsa: L-1 paġna – L-istudenti jagħżlu jekk iridux jużaw stampa ta’ kamra tas-sodda tas-subien jew tal-bniet għall-eżerċizzju dwar il-prepożizzjonijiet.

It-2 / It-3 paġna – L-istudenti jintalbu jressqu l-kliem lejn l-oġġetti fl-istampa. (Din il-parti tal-eżerċizzju tista’ tkun varjata billi pereżempju l-istudenti jimmarkaw jew jinnumeraw l-oġġetti indikat).  Wara jridu jgħidu fejn jinsab dak l-oġġett u fir-risposta tagħhom jinkludu prepożizzjoni. L-għalliem jista’ juża r-risposta mogħtija mill-istudenti l-użu tal-propożizzjoni.

Karta tat-Taħriġ – Prepożizzjonijiet.

Dan it-taħriġ (imħejjija minn Adreana Farrugia, Francesco Bonello u Nicole Said) jkompli ma’ dak preċedenti. L-istudenti jkomplu jipprattikaw l-użu tal-prepożizzjonijiet billi  jirrispondu mistoqsijiet dwar l-istampi użati fir-riżorsa ta’ qabel.