Is-Seba’ Sena (1 SEK) – Is-Sillabu

IS-SILLABU FIL-QOSOR U AĠĠORNAT

Is-Sillabu tal-Malti fil-Qosor u Aġġornat

Is-Sillabu tal-Malti bir-Riżorsi mtellgħin fis-sit malti.skola.edu.mt


LINJI GWIDA GĦALL-EŻAMIJIET ANNWALI

Gwida lill-Għalliema għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ

Termini Letterarji  assessjati fl-Eżamijiet Annwali tal-Malti

Linji Gwida għall-Eżamijiet Annwali fl-iskejjel Medji


LINJI GWIDA DWAR IL-KITBA

Linji gwida għall-għalliema tal-Iskejjel Medji u Sekondarji dwar il-Kitba


TAĦDIT/PROĠETT

Aġġornament fit-Taħdit/Proġett bil-Malti


QWIEL U IDJOMI

Ċirkulari fuq il-qwiel u l-idjomi u l-lista tal-qwiel


DOKUMENTAZZJONI

Ta’ min ifakkar li kull għalliem jeħtieġ li jkollu tliet dokumenti ewlenin u uffiċjali biex iżomm rendikont ta’ xogħlu. Dawn huma:

  1. L-iskema/il-pjan ta’ ħidma (preferibbilment mifrux fuq sena skolastika sħiħa.)
  2. Rendikont tal-Ippjanar u x’sar f’kull lezzjoni ma’ kull klassi.
  3. Il-pjan ta’ kull lezzjoni.

Biex ngħinu lill-għalliema (speċjalment dawk ġodda) qegħdin intellgħu linji gwida u galvi ta’ dawn id-dokumenti u l-elementi ewlenin li għandhom jinkludu. Qegħdin jittellgħu fil-format Word biex l-għalliema jkollhom kull flessibiltà li jaddattaw dawn il-galvi għall-ħtiġijiet personali tagħhom.

Hawn issibu wkoll:

L-iskema tal-marki għall-komponiment ġenerali.


L-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti għas-Seba’ Sena
L-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti-April 2018
Il-preżentazzjoni li saret matul il-jumejn ta’ taħriġ għall-għalliema dwar l-Assessjar Kontinwu u Summattiv fil-Malti.
Suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet dwar l-Assessjar Formativ u Summattiv fil-Malti jistgħu jintbagħtu fl-indirizzi elettroniċi tal-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti sa nofs Mejju 2018.


Ċekkjatura tal-Evalwazzjoni ta’ Kotba tal-Qari għall-Iskejjel Medji u Sekondarji (2017)

Iċ-Ċekkjatura