It-Taħdit – 1 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

  • Taħdit/Proġett Il-Palazz tal-Inkwiżitur (Marlon Barbara, Mandy Bilocca, Lorraine Farrugia, Maria Muscat Zarb)
  • Preżentazzjoni Logħob u Ħelu Tradizzjonali Malti (Katrina Grima u Claudia Gharzeddin)

LEĠĠENDI MALTIN

IL-FOLKLOR

TAĦDIT/PROĠETT

Il-Palazz-tal-Inkwizitur

Id-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San Ġorġ Preca flimkien ma’ Heritage Malta ħadmu fuq attivitajiet b’rabta mal-Proġett tal-Malti fl-ewwel sena. L-istudenti kellhom programm varjat li sar fil-Palazz tal-Inkwiżitur u fih semgħu, raw u pparteċipaw b’mod sħiħ f’għadd ta’ attivitajiet b’temi varji. Il-ħsieb hu li mis-sena 2015-2016 dawn l-attivitajiet ikunu qed jilħqu aktar kulleġġi. Aqra dawn ir-rapporti għal aktar dettall:

Rapport N. 1 – Mandy Bilocca – Kulleġġ San Ġorġ Preca

Rapport N. 2 – Lorraine Farrugia – Kulleġġ San Ġorġ Preca

Rapport N. 3 – Maria Muscat Zarb – Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina


Logħob u Ħelu Tradizzjonali Malti

Preżentazzjoni mħejjija mill-istudenti Katrina Grima u Claudia Gharzeddin mill-Iskola Medja tar-Rabat, Kulleġġ San Nikola
Loghob u Ikel Tradizzjonali


Il-Madonna tal-Isperanza

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.

Speranza

Filmat ta’ Ria Hewitt bħala parti mill-proġett tat-taħdit għas-seba’ sena fl-Iskola Medja ta’ Ħal Tarxien, Kulleġġ San Tumas More.


L-Eremita ta’ Wied il-Għasel

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.
L-eremita ta' Wied il-GhaselSpeaker Niżżel jew isma’ tradizzjoni marbuta mal-Qala u ma’ dan il-qaddis.

Il-Knisja tal-Għolja

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.
Il-Knisja tal-Gholja - Leggenda

Il-Leġġenda tal-Ġebla l-Wieqfa

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda.

Il-Gebla l-Wieqfa

Il-Leġġenda tal-Madonna taż-Żejt

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda tal-Madonna taż-Żejt.

Il-Madonna taz-Zejt

Il-Leġġenda tal-Għarusa tal-Mosta

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

L-Gharusa tal-Mosta

Il-Leġġenda ta’ Għajn Klieb

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.
Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda tal-Madonna taż-Żejt.

Ghajn Klieb

Il-Leġġenda ta’ Bieb il-Għerreqin

(Qari ta’ Leanne Micallef mill-Iskola Sekonarja tal-Bniet, il-Mosta)

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

Bieb il-Għarreqin

L-Għolja tas-Salvatur

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

L-gholja tas-salvatur

Ix-Xorti ta’ Ħasan

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-isfond storiku tal-leġġenda.
Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

Ix-Xorti ta' Hasan

L-Għaġeb tal-Presepju

Speaker Niżżel jew isma’ din il-leġġenda.

L-Għaġeb tal-Presepju

San Nikola

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda versifikata ta’ Ġuże Delia,San Nikola.

Titulari Siggiewi

Speaker Niżżel jew isma’ l-leġġenda versifikata ta’ Ġuże Delia, Sużanna.

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif bijografiku dwar l-awtur Ġużè Delia.Guże Delia

Tliet Leġġendi marbuta mal-Mosta u l-Għargħur – Filmat ta’ Thea Rizzo

Il-Leġġenda tal-Maqluba – Il-Qrendi – (FIMBANK)

L-Irwiegel

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-Irwiegel (George Mifsud).

L-irwiegelL-Irwiegel mis-sit LEĦĦ IL-MALTI

L-Istatwa tal-Kunċizzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl, il-Belt Valletta

Speaker L-istatwa tal-Kunċizzjoni fil-knisja ta’ San Pawl, il-Belt Valletta

Tradizzjonijiet marbuta mal-Milied
Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar l-oriġini tal-Presepju (George Mifsud).

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar il-presepji f’Malta (George Mifsud).

Speaker Niżżel jew isma’ t-tagħrif dwar tradizzjonijiet Maltin marbuta mal-Milied (Doreen Coleiro).
(Il-purċissjoni ta’ Ġesù Bambin, L-eqdem għanja tal-Milied bil-Malti, l-eqdem presepju f’Malta, il-prietka tat-tifel, l-ikel tal-Milied)