Il-Grammatika – 1 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

  • Il-Futur – Riżorsa għall-Bord Interattiv (Christabel Caruana)
  • Il-Verb u l-Mamma – Riżorsa għall-Bord Interattiv u Karti tat-Taħriġ (Lara-Marie Cilia u Charmaine Mercieca)
  • Il-Mamma u l-Għerq – Riżorsa għall-Bord Interattiv (Nicole Said, Francesco Bonello u Adreana Farrugia)
  • Il-Verb Dgħajjef Riżorsa għall-Bord Interattiv, Nota u Karta tat-Taħriġ (Lorraine Aquilina)
  • L-Imperattiv – Karti tat-taħriġ għal sessjoni prattika (Maria Micallef), Karti tat-taħriġ (Paul Gatt) u Filmat (Gianella Attard, Maria Bonanno, Annmarie Camilleri, Karl Debono Adreana Farrugia u Nicole Said)
  • Id-Diminuttiv – Riżorsa għall-Bord Interattiv (Maria Schembri)


Il-Konjugazzjoni tal-verb fil-Perfett

Attività / Zip għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Rebecca Vella.

L-għan tal-attività: L-istudenti jitgħallmu jikkonjugaw il-verb trilitteru fil-perfett.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-ewwel paġna l-istudenti jridu jmexxu l-verbi miċ-ċirku lejn il-vojt fis-sentenzi skont il-kelma li hemm fil-parentesi.

Fit-tieni paġna l-istudenti jridu jħassru l-kaxxi biex jaraw jekk it-tweġiba tagħhom hix korretta.

Il-Konjugazzjoni tal-Verb Il-Konjugazzjoni tal-Verb 2


Il-Futur

Attività għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Christabel Caruana

L-għan tal-attività: L-istudenti jitħarrġu dwar ti-temp futur.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-1 paġna l-istudenti jridu jagħżlu liema huma l-verbi fit-temp futur billi jikklikkjaw fuqhom.
Fit-2 paġna l-istudenti jridu jridu jagħżlu l-verb fil-futur it-tajjeb li jagħmel sens fis-sentenza.
Fit-3 paġna jridu jpoġġu fl-ordni gruppi ta’ kliem biex jiffurmaw sentenzi fil-futur negattiv.
Fir-4 paġna l-istudenti jridu jħassru l-istampa biex jaraw il-ħjiel moħbi taħtha. Permezz ta’ dan il-ħjiel l-istudenti jridu jkomplu s-sentenzi permezz tat-temp kompost.

Il-Futur p1 Christabel Caruana Il-Futur p2 Christabel Caruana
Il-Futur p3 Christabel Caruana Il-Futur p4 Christabel Caruana


Il-Verb u l-Mamma

Attività għall-Bord Interattiv (Starboard) imħejjija minn Lara-Marie Cilia u Charmaine Mercieca.

L-għan tal-attività: L-istudenti jitħarrġu dwar il-funzjoni tal-verb fis-sentenza. Jitgħallmu wkoll jidentifikaw u jisiltu il-mamma tal-verb Semitiku.

Deskrizzjoni tal-attività: Fl-1 paġna l-istudenti jridu jagħżlu l-verbi mill-envelop u jpoġġuhom fil-kaxxa tal-ittri. Il-verbi jinħbew waqt li l-kliem l-ieħor jibqa’ jidher.

Fit-2 l-istudenti jridu jagħżlu l-mamma mil-lista u jagħfsu darbtejn fuq ir-risposta t-tajba. f’każ li r-risposta tkun tajba jingħataw messaġġ pożittiv filwaqt li jekk l-għażla tkun ħażina jintalbu jerġgħu jippruvaw.

 

 

Noti u Karti tat-taħriġ marbuta ma’ din il-lezzjoni

 

Il-verb Il-verb shih u dghajjef P2
Livell 5 – 7 – Nota Livell 5 – 7 – Karta tat-Taħriġ
Il-verb Il-verb
Livell 7 – 8 – Nota Livell 7 – 8 – Karta tat-Taħriġ
Il-verb shih u dghajjef P2 Il-verb shih u dghajjef P2

 

Il-Mamma u l-Għerq

Attività għall-bord interattiv fuq il-Mamma tal-verb minn Nicole Said, Francesco Bonello, Adreana Farrugia.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jkomplu jsiru familjari mal-forma tal-mamma tal-verb sħiħ trilitteru.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jingħataw ġemgħat ta’ kliem u ridu jagħżlu l-liema minnhom hija mamma jew le. Jingħata rispons skont jekk it-tweġiba hix tajba jew le.

Mamma_Nicole

Tliet Riżorsi għall-Bord Interattv imħejjija mnn Francesco Bonello, Adreana Farrugia u Nicole Said.

 

L-għan tar-riżorsi: Eżerċizzji prattiċi dwar il-Mamma u l-Għerq tal-Verbi.

Deskrizzjoni tar-riżorsi: 1. Ikklikkja fuq il-Mamma: F’dan it-taħriġ l-istudenti jridu jagħżlu liema kelam hija l-mamma tal-verb minn sett ta’ kliem. L-istudenti jingħataw rispons awtomatiku jekk ikunux għażlu r-risposta t-tajba jew le.

 

Ikklikkja fuq il-Mamma


2. Ejjew Nidħqu Ftit
:
F’dan it-taħriġ, permezz tal-proċess tat-tinqija, l-istudenti jintalbu jidentifikaw il-verbi ta’ silta umoristika u jkaxkruhom fuq il-friegħi tas-siġra. Wara, l-għalliem jista’ jitlob lill-istudenti jnisslu l-mamma u l-għerq ta’ dawn il-verbi.

2. Ejjew Nidħqu Ftit

3. Logħba: Fuq il-bord interattiv tiġi projettata logħba fejn l-istudenti jridu jwieġbu l-mistoqsijiet dwar il-mamma u l-għerq ta’ verbi differenti biex jimxu għall-pass li jmiss.

 

Loghba


Il-Verb Dgħajjef

Attività għall-Bord Interattiv fuq il-mamma tal-verbi b’enfasi fuq dawk dgħajfin minn Lorraine Aquilina.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jitgħallmu jnisslu l-mamma tal-verbi b’enfasi fuq il-verbi dgħajfin.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jidentifikaw verbi li jistgħu jkunu assoċjati mal-istampi u jiktbuhom fl-ewwel linja. Wara jnisslu l-mamma ta’ dawn il-verbi fit-tieni linja.

Id-dghajjef_Aquilina

Nota għall-istudenti u karta tat-taħriġ dwar l-għerq u l-mamma tal-verb semitiku dgħajjef minn Lorraine Aquilina.

Il-verb Il-verb shih u dghajjef P2


 

L-Imperattiv

Karti tat-taħriġ marbutin mar-riċetta ta’ Ftira biż-Żejt imħejjija minn Maria Micallef (Skola Medja, Kulleġġ Marija Reġina)
L-Imperattiv(Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti tal-parti prattika ta’ din il-lezzjoni.)

IMG_4538

Karti tat-taħriġ dwar l-imperattiv marbutin mat-tema tal-Ewwel Għajnuna.
(Paul Gatt)

L-Imperattiv_HO

 

Filmat addattat għat-tagħlim tal-Imperattiv minn Gianella Attard, Maria Bonanno, Annmarie Camilleri, Karl Debono, Adreana Farrugia u Nicole Said. Jista’ jintuża bħala introduzzjoni għall-imperattiv biex permezz tiegħu jsir il-proċess tat-tinqija.

 

 


 

In-Nom Komuni u n-Nom Propju 1

Riżorsa għall-Bord Interattv (Starboard / Smartboard) imħejjija mnn Adreana Farrugia.

L-għan tar-riżorsa:
Eżerċizzju prattiku dwar in-Nom Propju u dak Komuni.

Deskrizzjoni tar-riżorsa:
L-1 paġna: Nota bl-istampi dwar x’inhu n-nom u kif jitqassam.

It-2 paġna. F’din il-paġna l-istudenti jifirdu għadd ta’ nomi skont jekk humiex Nomi Propji jew Nomi Komuni.

It-3 paġna. L-istudenti jkomplu jikkonsolidaw dak li tgħallmu billi jmexxu n-nomi lejn il-kolonna t-tajba.

 


 

In-Nom Komuni n-Nom Propju 2

Riżorsa għall-Bord Interattiv dwar in-Nom Propju u Komuni minn Maria Cortis.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jipprattikaw u jirrevedu d-differenza bejn in-nom propju u dak komuni.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jridu jagħżlu n-nomi skont jekk humiex komuni jew propji mill-ovali lejn il-kaxxi rispettivi. Waqt li qed jagħmlu hekk l-istudenti jagħtu raġuni għall-għażla tagħhom.

Nomi Komuni u Propji_M Cortis

 


 

In-Nom Ewlieni u Mnissel

Riżorsa għall-Bord Interattiv dwar In-Nom Ewlieni u Mnissel minn Jolene Spiteri Cumbo.

L-Għan tal-Attività: L-istudenti jagħżlu bejn nomi ewlenin u nomi mnisslin.

Deskrizzjoni tal-Attività: L-istudenti jridu jpoġġu f’kontenituri differenti għadd ta’ nomi skont jekk humiex nomi ewlenin jew nomi mnisslin.

In-Nomi Ewlenin u Mnisslin-Jolene Spiteri Cumbo


 

In-Nom tal-Aġent

Karti tat-Taħriġ dwar in-Nom tal-Aġent, imħejjija minn Adreana Farrugia.

 

  • Livell 7 – 8

 

Karta Taħriġ – DOCX / Karta Taħriġ – PDF

 

In-Nom tal-Agent Karta Tahrig Livell 7-8

 

  • Livell 5,6,7

 

Karta Taħriġ – DOCX / Karta Taħriġ – PDF

 

In-Nom tal-Agent Karta Tahrig Livell 5-7


 

Id-Diminuttiv

Attività għall-Bord Interattiv, imħejjija minn Maria Schembri.

Id-Diminuttiv-Maria Schembri