Il-Proża – 1 SEK

Il-Werrej tal-Paġna

Ir-Rumanz – Zito Zandarell

In-Novelli – Arja Friska 1

Qari tan-Novelli – Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Ir-Rumanz – Zito Zandarell

Intervista mal-awtur Carmel G. Cauchi.


Ħarġa sal-Buskett b’taħdita mal-awtur – Kulleġġ Marija Reġina

Zito ZandarellAra r-ritratti ta’ din l-attività fil-paġna l-Vetrina

 Ktejjeb ta’ taħriġ fuq Zito Zandarell għal kull kapitlu (Maria Cachia)

qoxra-ktejjeb

Attività għal bord interattiv  dwar Zito Zandarell – Kap 8 ta’ Ryan Caruana u Stephanie Gaffarena.

L-għan tar-Riżorsa: 1. Rikapitulazzjoni ta’ dak kollu li qraw diġà.
2. L-istudenti jipotizzaw kif se jiżviluppa t-tmien kapitlu.
3. L-istudenti jaqsmu bejniethom il-ħsibijiet dwar id-deċiżjoni tal-karattru prinċipali ta’ dan il-kapitlu.

Deskrizzjoni tal-Attività: Fl-ewwel 2 paġni l-istudenti jikxu stampi dwar l-ewwel seba’ kapitli. Waqt li l-istudenti jikxfu l-istampi l-għalliem jistaqsi mistoqsijiet bħal:
-> X’qiegħed / qiegħda tara f’dik l-istampa?
-> Fiex tfakkrek dik l-istampa?
-> Għaliex taħseb li hija importanti?

Paġna 3 u 4 janalizzaw il-karattri tas-Sur Vassallo u s-Sur Rospo. L-istudenti jridu jikklikkjaw fuq il-kwalitajiet li jaqblu mal-karattri tagħhom.

Permezz ta’ paġna 5 tista’ ssir diskussjoni dwar l-effett fuqna tal-ambjent ta’ madwarna.

Paġna 6 u 7 huma eżerċizzju prattiku fejn wara li l-istudenti jisimgħu s-silta magħżula jkunu jistgħu jimlew il-vojt permezz ta’ kliem in-naħa ta’ isfel tal-paġna.

Fl-aħħar paġna hemm stampa magħquda bl-iktar affarijiet li jispikkaw f’kapitlu 8. L-istudenti joħorġu u jiktbu fuq il-bord interattiv kelma jew sentenza b’dak li jiġi f’moħħhom hekk kif iħarsu lejn l-istampi. Wara student joħroġ iħassar il-‘Ufo’ biex l-istudenti jaraw xi mistoqsijiet li jgħinuhom biex jirriflettu fuq dan il-kapitlu.

 

 

Preżentazzjonijiet b’Taqsira tal-Kapitli 5 sa 12 tal-ktieb Zito Zandarell (Tiziana Bugeja)

zito

Taħriġ ta’ Kapitli 2 sa 16 tal-ktieb Zito Zandarell (Tiziana Zammit u Massabielle Zammit)

Kapitlu 2 | Kapitlu 3 | Kapitlu 6 | Kapitlu 6 | Kapitlu 7 | Kapitlu 7 | Kapitlu 8 | Kapitlu 9

Kapitlu 10 | Kapitlu 11 | Kapitlu 12 | Kapitlu 13 | Kapitlu 14 | Kapitlu 15 | Kapitlu 16

Taħriġ tal-ewwel għaxar kapitli tal-ktieb Zito Zandarell (Maureen Zammit).

Kapitlu 1 | Kapitlu 2 | Kapitlu 3 | Kapitlu 4 | Kapitlu 5

Kapitlu 6 | Kapitlu 7 | Kapitlu 8 | Kapitlu 9 | Kapitlu 10

In-Novelli

Noti u Eżerċizzji dwar in-novelli Ġaħan u l-Ġurdien, Il-Ġennien, Demgħa u L-imħatra tal-Ħallelin. (Shanna Spiteri)
Arja Friska 1 Tahrig

Taħriġ dwar uħud min-novelli fil-ktieb Arja Friska 1 (Il-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti)

Verżjoni: DocxPdf

Arja Friska Werrej

 • Is-sigriet tan-nannu ta’ Alfred Debattista

speaker  Isma’ jew niżżel in-novella Is-sigriet tan-nannu. (MP3)

 • Ġrajja ta’ żmien il-gwerra ta’ Charles Casha

speaker  Isma’ jew niżżel in-novella Ġrajja ta’ żmien il-gwerra. (MP3)

 • Bob, il-kelb tal-iskwadra tat-tifi tan-nar ta’ Loe Tolstoy (traduzzjoni ta Charles Magro)

speaker  Isma’ jew niżżel in-novella  Bob, il-kelb tal-iskwadra tat-tifi tan-nar. (MP3)

 • Il-kalzetti tas-suf ta’ Rita Saliba

Interpretazzjoni tan-novella Il-kalzetti tas-suf (Jennie Scicluna)

speaker Isma’ jew niżżel in-novella Il-kalzetti tas-suf. (MP3)

 

 • Il-kappella ta’ San Mitri f’qiegħ il-baħar ta’ Victor Fenech

speaker Isma’ jew niżżel in-novella Il-kappella ta’ San Mitri f’qiegħ il-baħar. (MP3)

 • Żewġt iħbieb ta’ Saviour Sammut

Interpretazzjoni tan-novella Żewġt iħbieb minn Jean Pierre Borg Cuschieri.

speaker Isma’ jew niżżel in-novella Żewġt iħbieb. (MP3)

 • Tifla teqred ġganta ta’ Manwel Magri

Tifla Teqred Ġganta (PDF) ta’ Manwel Magri

Speaker   Isma’ jew Niżżel il-ħrafa Tifla teqred ġganta. (MP3)

 • Il-Kelma APPA (FIMBank)


 • Ġaħan u l-ġurdien ta’ George Mifsud Chircop

Interpretazzjoni tan-novella Ġaħan u l-ġurdien minn Geos Mifsud.

 

Speaker   Isma’ jew Niżżel in-novella Ġaħan u l-ġurdien. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Geos Mifsud (MCAST).

Ġaħan-Poster

 • Ir-rebħa ta’ Pupull ta’ Temi Zammit

Speaker Isma’ jew Niżżel in-novella Ir-rebħa ta’ Pupull. (MP3)

 • Miċu ta’ Joe Friggieri

Miċu (PDF) ta’ Joe Friggieri

Speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Miċu. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Nicholas Agius (MCAST).

Micu---Nichi-Aguis

 • Is-Siġar li jżommi id f’id ta’ Lina Brockdorff

Interpretazzjoni tan-novella Is-Siġar li jżommu id f’id minn Francesca Attard.

Is-siġar li jżommu id f’id (PDF) ta’ Lina Brockdorff

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Is-siġar li jżommu id f’id. (MP3)

Interpetazzjoni viżiva tan-novella minn Francesca Attard (MCAST).

Francesca-AttardPoster-sigar

 • Il-ġennien ta’ Ġorġ Borg

Interpretazzjoni tan-novella Il-ġennien minn Chanel Buttigieg.

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Il-ġennien. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Chanel Buttigieg (MCAST).

Il-Gennien-Chanel-B

 

 • Id-dar tal-ħares ta’ Charles Flores

Id-Dar tal-Ħares (PDF) ta’ Charles Flores

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Id-Dar tal-Ħares. (MP3)

 • Demgħa ta’ Anselm Sciberras

Interpretazzjoni tan-novella Demgħa minn Nigel Fleri Soler.

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Demgħa (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Nigel Fleri Soler (MCAST)
DemghaAnselmSciberras_NigelFleriSoler

 • Punt u dro ta’ Kilin

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Punt u dro. (MP3)

 • Fra Marin ta’ Ġużè Chetcuti

Interpretazzjoni tan-novella Fra Martin minn Johann Caruana.

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Fra Martin. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Johann Caruana (MCAST).

Fra-Martin---Johann-Caruana

 • Wied Musa ta’ Ġino Muscat Azzopardi

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Wied Musa. (MP3)

 • L-imħatra tal-ħallelin ta’ Dun Xand Cortis

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella L-imħatra tal-ħallelin. (MP3)

 • Żewġ Sulari Taraġ ta’ Carmel Cauchi

speaker   Isma’ jew niżżel in-novella Żewġ Sulari Taraġ. (MP3)

Interpretazzjoni viżiva tan-novella minn Dawn Powell (MCAST)

Dawn_Powell_Poster