It-Tmien Sena (2 KE) – Is-Sillabu

IS-SILLABU

Is-Sillabu Fil-Qosor Form 2 CCP

 

TABELLA TAL-ASSESSJAR għas-Sena Skolastika 2015-2016

Tabella tal-Assessjar

 

IL-ĦILIET TAL-LINGWA

Kliem ewlieni

Riżorsi tal-qari u l-kitba għat-2 Sena

 

IT-TAQSIMA LETTERARJA

Il-Poeżiji

Ballata

Ġejja x-Xita (preżentazzjoni)

Ġejja x-Xita (karta tat-taħriġ)

Dawn ir-riżorsi huma tal-għalliema Vincienne Zammit mill-Iskola Sekondarja tas-Subien, Santa Venera.

Id-Dwejra

Mat-Tokki tal-Paternoster

Dawn ir-riżorsi huma tal-għalliema Marilyn Saliba mill-Iskola Sekondarja tal-Bniet, il-Mosta.

 

Ir-Rumanzi

 

In-Novelli

 

Il-Kanzunetti

 

Id-Drammi

 

IT-TAQSIMA LINGWISTIKA

Il-Grammatika

 

L-Ortografija

 

IT-TAQSIMA TAL-PROĠETT

 

==============================

RIŻORSI OĦRA

IL-KARTI TAL-EŻAMIJIET TAL-KOMPETENZI EWLENIN

2013

Eżami ta’ nofs is-sena (Livelli 4-7)

Ħiliet Għalliema Studenti
Smigħ X X
Udit u Qari X
Kitba X
Taħdit X X
Skema tal-Marki

Eżami annwali

 

PJANIJIET TA’ LEZZJONIJIET