Iktbilna

L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

 

Uffiċjal Edukattiv Indirizz  Telefon Qasam ta’
responsabbiltà
Kulleġġi
Doreen Coleiro  Kamra 16, Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu, Triq Sarria, Il-Furjana FRN 1460 +356
2598 2914
Il-Malti fis-snin bikrin u l-primarja, fil-medja, is-sekondarja u l-postsekondarja. San Nikola
Santa Klara
San Ġorġ Preca
Santa Tereża
George Mifsud Kamra 16, Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu, Triq Sarria, Il-Furjana FRN 1460 +356
2598 2905
Il-Malti fis-snin bikrin u l-primarja, fil-medja, is-sekondarja u l-postsekondarja. Santa Margerita
San Benedittu
San Injazju
San Tumas More
David Muscat Kamra 14, Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joseph Abela Scolaro, Il-Ħamrun ĦMR 1304 +356
2598 2907
+356
2598 2991
Il-Malti fis-snin bikrin u l-primarja, fil-medja, is-sekondarja u l-postsekondarja. Il-Kulleġġi t’Għawdex u Marija Reġina