Iċ-Ċirkularijiet 2017 – 2018

SENA SKOLASTIKA 2017 – 2018

Iċ-ċirkularijiet kollha jinsabu fis-sit uffiċjali tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu

Id-Data: 13/10/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 116/2017
Iċ-Ċirkulari: Sessjonijiet ta’ sapport mill-għalliema tar-riżorsi tal-Malti
Applikazzjoni: Formola

 

Id-Data: 10/10/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 111/2017
Iċ-Ċirkulari: Kors f’Malta għall-ġenituri u wliedhom bi tħejjija għall-eżami taċ-ĊES 2018


Id-Data: 29/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 073/2017
Iċ-Ċirkulari: Jum Dun Karm – Il-Ħamis, 19 ta’ Ottubru 2017
Hemża A: Bijografija ta’ Dun Karm
Hemża B: Poeżiji ta’ Dun Karm

Id-Data: 23/9/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 068/2017
Iċ-Ċirkulari: Ir-Responsabbiltajiet tal-Kapijiet tad-Dipartiment u l-Uffiċjali Edukattivi

Id-Data: 5/9/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 057/2017
Iċ-Ċirkulari: Poeżiji u novelli obbligatorji bil-Malti għall-istudenti tas-7 u t-8 Sena

Id-Data: 5/9/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 056/2017
Iċ-Ċirkulari: Il-marka biex studenti barranin jidħlu fil-mainstream u l-assessjar