Sensiela ta’ taħditiet fuq l-eżami taċ-ĊES tal-Malti

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jistieden lill-ġenituri tal-istudenti li se jagħmlu l-eżami tal-Malti taċ-ĊES fl-2018 biex jattendu ma’ wliedhom sensiela ta’ taħditiet fuq l-istess eżami. Dawn it-taħditiet huma mmirati għal dawk il-ġenituri li jixtiequ jsaħħu l-għarfien tagħhom fit-taqsimiet differenti tal-eżami tal-Malti taċ-ĊES biex b’hekk ikunu jistgħu jgħinu lil uliedhom fit-tħejjija meħtieġa għall-istess eżami.

Għal aktar informazzjoni ara ċ-ċirkulari:

student-skola

Riżorsi edukattivi fuq il-poeżija Aqta’ Fjura u Ibni Kamra ta’ Immanuel Mifsud

Erba’ riżorsi ġodda fuq il-poeżija ta’ Immanuel Mifsud, Aqta’ Fjura u Ibni Kamra mħejjija minn Abigail Attard. Dawn jinkludu preżentazzjoni, xogħol fi gruppi, xogħol individwali u nota analitika dwar il-poeżija.

Aqta Fjura u Ibni Kamra-Nota Aqta Fjura u Ibni Kamra-Xoghol fi Gruppi Aqta Fjura u Ibni Kamra-Riflessjoni Individwali Prezentazzjoni Aqta Fjura u Ibni Kamra-Abigail Attard

Proġett b’koperazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Malti fid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Iskola Medja tan-Naxxar tal-Kulleġġ Marija Reġina.

Riżorsi dwar l-Ikel u l-Ħelu Tradizzjonali Malti

Tliet riżorsi dwar l-ikel u l-ħelu tradizzjonali Malti ta’ John Paul Muscat ideali għall-istudenti li qed jitgħallmu l-Malti bħala lingwa barranija.

Helu Tradizzjonali Malti Ikel Tradizzjonali Malti Memory Game Helu

Proġett b’koperazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Malti fid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Iskola Medja tan-Naxxar tal-Kulleġġ Marija Reġina.

Filmati qosra dwar il-Forom tal-Verb

Sitt filmati qosra dwar uħud mill-forom tal-verb, prodotti min Sharon Mc Lean.

It-2 Forma

Proġett b’koperazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Malti fid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Iskola Medja tan-Naxxar tal-Kulleġġ Marija Reġina.

Riżorsi fuq l-Istorja tal-Lingwa

Għadd ta’ riżorsi u attivitajiet interattivi dwar l-istorja tal-lingwa u l-influwenzi tal-ħakkiema fuq ilsienna, addattati għall-istudentit tat-tielet u r-raba’ sena tas-Sekondarja. Jistgħu jintużaw ukoll bħala reviżjoni mal-istudenti tal-ħames sena.

Liema Pajjiz Għaqqad fi gruppi ta 4 Kahoot Ghalliema Minn fejn gej dan il-kliem L-Avjazzjoni

Dawn ir-riżorsi saru b’koperazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Malti fid-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Iskola Medja tan-Naxxar tal-Kulleġġ Marija Reġina.