Żewġ ċirkularijiet importanti għall-Għalliema tal-Malti.

1. Ċirkulari dwar il-poeżiji u n-novelli obbligatorji għall-istudenti tal-Iskola Medja.

Għas-sena skolastika 2017 – 2018 se jkun hemm bidla fl-għażla ta’ poeżiji u novelli obbligatorji bil-Malti li jsiru fis-sentejn tal-Iskola tal-Medja. Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari DLAP 056/2017.

2. Ċirkulari dwar il-marka biex studenti barranin jidħlu fil-mainstream u l-assessjar għas-sena skolastika 2017 – 2018

L-istudenti barranin li tul is-sena skolastika li għaddiet ġew assessjati fuq il-programm A1 tat-tagħlim tal-Malti lill-barranin li kien jinkludi 60% ta’ assessjar kontinwu u 40% karta tal-eżami, għandhom jitilgħu fil-mainstream jekk ġabu 75+ tal-marka globali. Fil-każ tal-iskejjel Medji u Sekondarji, dawn l-istudenti għandhom isegwu l-programm ta’ Rotta 1 u mhux tal-kompetenzi ewlenin. Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari Ikklikkja hawn biex tara ċ-ċirkulari DLAP 056/2017

Biex tara ċ-ċirkularijiet kollha marbuta mat-tagħlim tal-Malti kklikkja hawn: malti.skola.edu.mt/cirkularijiet/

It-XII-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta

Il-Ħamis 24,il-Ġimgħa 25, u s-Sibt 26 ta’ Awwissu fit-20:00, fil-Forti Sant’Iermu, il-Belt Valletta.

Il-kittieba mistiedna huma John Aquilina (l-Ingilterra/Malta), Asja Bakić (Bosnija-Ħerżegovina), Mourid Barghouti (il-Palestina), Lilia Ben Romdhane (it-Tuneżija), Mark Camilleri (Malta), Immanuel Mifsud (Malta), Jean Portante (il-Lussemburgu), Alfred Sant (Malta), Zoë Skoulding (Wales), Ma Thida (Myanmar), Arvis Viguls (il-Latvja), u Gjoko Zdraveski (ir-Repubblika tal-Maċedonja). Id-dħul għall-Festival huwa b’xejn.

Minbarra l-qari tal-kitbiet oriġinali u ta’ traduzzjonijiet li l-parteċipanti jkunu ħadmu fuqhom fil-jiem ta’ qabel il-Festival, se jkun hemm intervisti ma’ wħud mill-awturi, mużika, u l-wiri ta’ films tal-poeżija. Din is-sena, b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018,
se nuru żewġ films ikkummissjonati minn poeżija ta’ Victor Fenech u oħra ta’ Maria Grech Ganado. Fil-waqfa ta’ 20 minuta, wieħed jista’ jixtri x’jiekol u x’jixrob, kif ukoll xi kotba, fost l-oħrajn tal-parteċipanti. Il-programm tat-tlett ijiem tal-festival jinsab fuq is-sit
www.inizjamedmalta.wordpress.com u fuq Facebook.
fmlm-2017

Riżorsi tal-Malti għall-Barranin (għall-istudenti fil-livell primarju)

Pakkett ta’ riżorsi li jinkorpora taħriġ varju bil-għan li jgħin lill-għalliema fit-tagħlim tal-lingwa Maltija lill-istudenti barranin. Dawn ir-riżorsi huma mfasslin fuq il-pjan ta’ ħidma li jwasslu għall-kisba tal-Grad A1 tal-Qafas Komuni Ewropew. Għalhekk għalliema li jgħallmu l-Malti bħala lsien barrani fl-iskejjel Primarji, Medji, Sekondarji u ċentri oħra li jilqgħu studenti barranin huma mħeġġa jużaw dawn ir-riżorsi interattivi. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Dan ir-riżorsi jinsabu fil-paġna Il-Malti għall-Barranin / Primarja

Dahal

Taħriġ fuq in-Novelli Obbligatorji fl-antoloġija Arja Friska 2

Taħriġ b’enfasi fuq l-analiżi letterarja tan-novelli obbligatorji għat-tieni sena tas-Sekondarja:

L-emigrant ta’ Laurence Mizzi

L-Emigrant Ħbub tad-deheb ta’ Trevor Żahra (Livell 5,6 u 7 u Livell 7 u 8)Hbub tad-Deheb Livell 7-8Hbub tad-Deheb Livell 5-7Saver iridha ta’ Mosè ta’ Oliver Friggieri

Saver iridha ta MoseWegħda mal-erwieħ ta’ Lino Psaila

Weghda mal-Erwieh

Ma’ dan it-taħriġ fl-istess paġna elettronika wieħed isib ukoll il-qari tan-novelli mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti.