Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Lista ta’ kotba tal-qari supplimentari bil-Malti.

reading a bookId-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu bi pjaċir jinforma lill-għalliema tal-primarja ul-ġenituri li qiegħed jipprovdi lista aġġornata ta’ kotba tal-qari bil-Malti tajbin u xierqa għall-istudenti tal-iskejjel primarji.

Id-Dipartiment jgħarraf lill-pubblikaturi u d-distributuri ta’ kotba tal-qari bil-Malti li kull min jixtieq jissottometti l-kotba tiegħu għall-evalwazzjoni huwa mitlub jagħmel dan billi jgħaddi l-kotba lis-Sur John Farrugia, iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joe Abela Scolaro, il-Ħamrun.

DCM 018 – Il-lista aġġornata ta’ kotba tal-qari bil-Malti (Diċembru 2016).

DCM 018 – Ċirkulari dwar il-Lista ta’ Kotba għall-qari supplimentari.

Riżorsi għall-Barranin fis-Sekondarja

Preżentazzjonijiet biex jgħinu lill-istudenti  barranin fil-lessiku.  Dawn huma  dwar il-karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin, xi nsibu fil-garaxx, xi nsibu fil-living room, reċipjenti u pożati, kejl – użin u qisien.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

bliet-u-rhularecipjenti-u-pozatiuzin-u-qisiengaraxxliving-room

Karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin

Preżentazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ bliet u rħula Maltin. Din it-tema tista’ sservi bħala għodda li l-għalliema jistgħu jużaw biex jintroduċu t-tema ta’ deskrizzjoni ta’ post. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet din ir-riżorsa.

dahla