Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Riżorsi tal-Malti għall-Barranin (għall-istudenti fil-livell primarju)

Pakkett ta’ riżorsi li jinkorpora taħriġ varju bil-għan li jgħin lill-għalliema fit-tagħlim tal-lingwa Maltija lill-istudenti barranin. Dawn ir-riżorsi huma mfasslin fuq il-pjan ta’ ħidma li jwasslu għall-kisba tal-Grad A1 tal-Qafas Komuni Ewropew. Għalhekk għalliema li jgħallmu l-Malti bħala lsien barrani fl-iskejjel Primarji, Medji, Sekondarji u ċentri oħra li jilqgħu studenti barranin huma mħeġġa jużaw dawn ir-riżorsi interattivi. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Dan ir-riżorsi jinsabu fil-paġna Il-Malti għall-Barranin / Primarja

Dahal

Taħriġ fuq in-Novelli Obbligatorji fl-antoloġija Arja Friska 2

Taħriġ b’enfasi fuq l-analiżi letterarja tan-novelli obbligatorji għat-tieni sena tas-Sekondarja:

L-emigrant ta’ Laurence Mizzi

L-Emigrant Ħbub tad-deheb ta’ Trevor Żahra (Livell 5,6 u 7 u Livell 7 u 8)Hbub tad-Deheb Livell 7-8Hbub tad-Deheb Livell 5-7Saver iridha ta’ Mosè ta’ Oliver Friggieri

Saver iridha ta MoseWegħda mal-erwieħ ta’ Lino Psaila

Weghda mal-Erwieh

Ma’ dan it-taħriġ fl-istess paġna elettronika wieħed isib ukoll il-qari tan-novelli mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti.

Taħriġ fil-kitba maħsuba għall-istudenti tat-tmien sena

Taħriġ fil-kitba ispirat minn sekwenza ta’ stampi. L-istampi għandhom temi varjati iżda l-għan primarju huwa dak li tinħoloq diskussjoni fost l-istudenti dwar aspetti differenti tal-ħajja u sitwazzjonijiet li tfal oħra tamparhom qed jgħixu.

It-temi ttrattati huma dawn:

It-Tfal fil-Gwerra,
Malal Yousafzai (Il-ġlieda ta’ tfajla għad-dritt tal-edukazzjoni),
Mument ta’ Aljenazzjoni,
Dar Misterjuża,
Bla Flus,
Sewqan Irresponsabbli

L-eżerċizzji f’dawn il-karti jappellaw għall-ħiliet differenti li l-istudenti huma mistennija jiżviluppaw tul is-snin tal-edukazzjoni formali.