Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Ċirkularijiet ġodda relatati mal-Malti maħruġa f’Mejju 2016

Dawn huma ċirkularijiet importanti li ħarġu matul Mejju 2016 relatati mat-tagħlim tal-Malti.

Aktar ċirkularijiet jinsabu fuq il-paġna Ċirkularijiet 2015-2016

Lista ta’ kotba tal-qari bil-Malti approvati mid-Dipartiment tal-Kurrikulu

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu jixtieq jgħarraf lill-kapijiet tal-iskejjel primarji, l-għalliema u l-ġenituri li għadha kif reġgħet ġiet aġġornata l-lista ta’ kotba tal-qari bil-Malti għall-istudenti tal-primarja. Din il-lista għandha sservi ta’ gwida għall-iskejjel meta jiġu biex jagħżlu u jixtru l-kotba għal-libreriji tal-klassijiet u tal-iskejjel. Il-kotba magħżula huma wkoll tajbin biex jintużaw waqt il-lezzjonijiet tal-Malti li jsiru fil-klassi.

L-għażla tal-kotba saret wara proċess ta’ evalwazzjoni li sar minn Bord tal-Għażla li twaqqaf apposta mid-Dipartiment tal-Kurrikulu. Dan il-bord mexa fuq il-kriterji mniżżlin fiċ-ċekkjatura li wieħed isib ippubblikata fis-sit elettroniku tat-Taqsima tal-Malti – malti.skola.edu.mt/primarja

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu jfakkar lill-pubblikaturi, id-distributuri u l-awturi lil jistgħu jissottomettu l-kotba tagħhom għall-evalwazzjoni tal-Bord lis-Sa Carmen Attard, Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joseph Abela Scolaro, il-Ħamrun.

Bidla fl-għażla tan-novelli obbligatorji mill-antoloġiji Arja Friska 1 u 2

L-għalliema tal-Malti huma mgħarrfa li għas-sena skolastika li jmiss, 2016-2017, l-għażla tan-novelli obbligatorji mill-antoloġiji Arja Friska 1 u 2 ser tinbidel u ser jiddaħħlu novelli ġodda skont kif muri fil-lista t’hawn taħt.

In-novelli obbligatorji b’seħħ minn Settembru 2016

 • Għas-Seba’ Sena
  L-Imħatra tal-Ħallelin ta’ Dun Xand Cortis
  Il-Ġennien ta’ Gorg Borg
  Demgħa ta’ Anselm Sciberras
  Ġaħan u l-Ġurdien ta’ Gorg Mifsud-Chircop
 • Għat-Tmien Sena
  Ħbub tad-Deheb ta’ Trevor Żahra
  Saver Iridha ta’ Mosè ta’ Oliver Friggieri
  L-Emigrant ta’ Lawrence Mizzi
  Wegħda mal-Erwieħ ta’ Lino Psaila

L-għalliema huma mfakkra li f’dan is-sit malti.skola.edu.mt hawn għadd ta’ riżorsi marbutin ma’ dawn in-novelli ġodda li jinkludu, fost l-oħrajn, karti tat-taħriġ kif ukoll qari rrikordjat tagħhom biex jintużaw fil-klassi. Kull min iħejji xi materjal ieħor b’rabta mat-tagħlim ta’ dawn in-novelli u jogħġbu jidher fl-imsemmi sit, jista’ jgħaddih lill-Kap tad-Dipartiment tal-Malti tal-kulleġġ tiegħu jew lill-Uffiċjal Edukattiv inkarigat. Kull xogħol mogħti jiġi apprezzat u mtella’ f’isem min ikun għamlu.

Aktar tagħrif fiċ-ċirkulari: DCM-087

Attivitajiet Interattivi Senduq Maġiku – L-Ewwel Sena Primarja

Attivitajiet għall-Bord Interattiv (Starboard) fuq Senduq Maġiku.

Dawn l-attivitajiet interattivi nħadmu bil-kollaborazzjoni tal-għalliema tal-Ewwel Sena Primarja fl-Iskola tal-Imġarr u Ħ’Attard, fil-Kulleġġ San Nikola flimkien mat-taqsima tal-e-learning. Nixtiequ nuru l-apprezzament tagħna lil dawn l-għalliema u ninkoraġġixxu l-għalliema l-oħra tal-Ewwel Sena tal-Primarja biex jużawhom fil-lezzjonijiet tagħhom.

SENDUQ MAGIKU year1