Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Siltiet Irrekordjat għas-Smigħ għas-Snin Kollha tal-Primarja

L-għalliema issa jistgħu jużaw ir-riżorsi tas-smigħ bl-aħjar mod possibbli.  Dan il-għaliex qed nipprovdu s-siltiet u l-mistoqsijiet irrekordjati.  Nirringrazzjaw lil dawk kollha talli taw sehemhom biex stajna nirrekordjaw dawn is-siltiet. Dawn jinsabu fis-sezzjoni Siltiet Irrekordjati għas-Smigħ. (Biex tisma’ s-siltiet mingħajr il-bżonn li tniżżilhom fil-kompjuter uża l-Google Chrome jew il-Internet Explorer)Smigh

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għall-Ħames Sena

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għall-Ħames Sena.  Dawn ir-riżorsi jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku mtellgħin fis-sit riċentament.  Nirringrazzjaw lil  Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għas-Sitt Sena

stampa dahla

Dawn ir-riżorsi jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku mtellgħin fis-sit riċentament.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Ċirkularijiet ġodda relatati mal-Malti maħruġa f’Mejju 2016

Dawn huma ċirkularijiet importanti li ħarġu matul Mejju 2016 relatati mat-tagħlim tal-Malti.

Aktar ċirkularijiet jinsabu fuq il-paġna Ċirkularijiet 2015-2016