Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Tnedija ta’ Filmati ta’ Kanzunetti Maltin

Bi pjaċir nixtiequ ngħarrfu lill-għalliema tal-Malti tal-iskejjel medji u sekondarji li nhar il-Ħadd, 3 ta’ Lulju 2016, fl-10:00 ta’ filgħodu, fl-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Mosta, l-istudenti tal-Istudji tal-Media, immexxija mis-Sur Ian Attard se juru għall-ewwel darba tnax-il film ta’ kanzunetti popolari Maltin, jiġifieri:

 1. Kieku Taf ta’ Corazon Mizzi
 2. L-Ewlieni ta’ Danika Muscat
 3. Pupa ta’ Denise Spiteri
 4. Lupu ta’ Denise Spiteri
 5. Imħabba f’Kemmuna ta’ Frank O’Neil
 6. Ħdejk ta’ Joseph Refalo
 7. Baħħar ta’ Kantilena
 8. Jien ma Naħdimx ta’ Karen Debattista
 9. Għal Dejjem ta’ Marie Claire Attard Bason
 10. Fejn Marru t-Tfal ta’ Michela Galea
 11. L-Aħħar Bidwi f’Wied il-Għasel ta’ Sammy Bartolo u n-New Cuorey
 12. Kemm hu Sabiħ ta’ Sammy Bartolo u n-New Cuorey

Siltiet Irrekordjat għas-Smigħ għas-Snin Kollha tal-Primarja

L-għalliema issa jistgħu jużaw ir-riżorsi tas-smigħ bl-aħjar mod possibbli.  Dan il-għaliex qed nipprovdu s-siltiet u l-mistoqsijiet irrekordjati.  Nirringrazzjaw lil dawk kollha talli taw sehemhom biex stajna nirrekordjaw dawn is-siltiet. Dawn jinsabu fis-sezzjoni Siltiet Irrekordjati għas-Smigħ. (Biex tisma’ s-siltiet mingħajr il-bżonn li tniżżilhom fil-kompjuter uża l-Google Chrome jew il-Internet Explorer)Smigh

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għall-Ħames Sena

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għall-Ħames Sena.  Dawn ir-riżorsi jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku mtellgħin fis-sit riċentament.  Nirringrazzjaw lil  Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Sett ta’ Riżorsi ta’ Taħriġ fl-Ortografija għas-Sitt Sena

stampa dahla

Dawn ir-riżorsi jmorru id f’id mal-Kartelluni b’Tagħrif Ortografiku mtellgħin fis-sit riċentament.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.