Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Premju Frans Sammut 2016

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol bi pjaċir iħabbar it-tielet edizzjoni tal-Premju Frans Sammut. Dan il-Premju jingħata kull sena lil dawk il-persuni, skejjel u entitajiet privati, istituzzjonijiet governattivi jew mezzi tax-xandir li juru li fil-komunikazzjoni verbali, bil-kitba u elettronika jinqdew bl-ilsien Malti b’mod eżemplari, kreattiv u innovattiv.

Il-Premju jinqasam fi tliet kategoriji:
Kategorija A: Għal individwi minn erbatax-il sena ’l fuq minn kull qasam tal-ħajja.
Kategorija B: Għal skejjel statali, tal-knisja u privati, u entitajiet oħra edukattivi.
Kategorija Ċ: Għall-entitajiet, fosthom għaqdiet volontarji, kunsilli lokali, kumpaniji privati, istituzzjonijiet governattivi, fondazzjonijiet, koperattivi u l-bqija.

Il-premjijiet huma ta’ €1500, €1000 jew €500 f’kull kategorija.

Għal aktar informazzjoni u għall-applikazzjoni ara ċ-ċirkulari.

frans-sammut-2016

Tnedija ta’ Filmati ta’ Kanzunetti Maltin

Bi pjaċir nixtiequ ngħarrfu lill-għalliema tal-Malti tal-iskejjel medji u sekondarji li nhar il-Ħadd, 3 ta’ Lulju 2016, fl-10:00 ta’ filgħodu, fl-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Mosta, l-istudenti tal-Istudji tal-Media, immexxija mis-Sur Ian Attard se juru għall-ewwel darba tnax-il film ta’ kanzunetti popolari Maltin, jiġifieri:

 1. Kieku Taf ta’ Corazon Mizzi
 2. L-Ewlieni ta’ Danika Muscat
 3. Pupa ta’ Denise Spiteri
 4. Lupu ta’ Denise Spiteri
 5. Imħabba f’Kemmuna ta’ Frank O’Neil
 6. Ħdejk ta’ Joseph Refalo
 7. Baħħar ta’ Kantilena
 8. Jien ma Naħdimx ta’ Karen Debattista
 9. Għal Dejjem ta’ Marie Claire Attard Bason
 10. Fejn Marru t-Tfal ta’ Michela Galea
 11. L-Aħħar Bidwi f’Wied il-Għasel ta’ Sammy Bartolo u n-New Cuorey
 12. Kemm hu Sabiħ ta’ Sammy Bartolo u n-New Cuorey