Merħba bik fil-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Featured

Il-ħsieb ewlieni ta’ dan is-sit huwa li jaqdi lill-għalliema tal-kinder, tal-primarja  u tas-sekondarja fit-tagħlim tal-ilsien sabiħ tagħna u jgħin lill-ġenituri u lill-istudenti jitgħallmu u jieħdu gost bil-lingwa tagħna. Għaldaqstant, jekk għandek xi mistoqsija fuq il-Malti, tista’ tibgħathielna. Jekk, mill-banda l-oħra, għandek xi riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u tixtieq taqsamhom magħna, ibgħathomlna, u dawn jitilgħu fis-sit f’ismek.

Dejjem tagħkom,

Carlston Grima, Doreen Coleiro, George Mifsud u David Muscat

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Korsijiet ta’ aġġornament volontarju għall-għalliema

It-Taqsima tal-Malti tad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar għal darb’oħra jistiednu lill-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel primarji u sekondarji (tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti) għal żewġ korsijiet ta’ aġġornament fuq bażi volontarja bl-isem L-Ortografija tal-Malti 1 u 2. Dawn iż-żewġ korsijiet se jsiru fil-Kulleġġ Sant Injazju, Skola Medja, Tal-Ħandaq (Ħal Qormi).

Għal aktar dettalji ikklikkja hawn.

Teachers seminar

 

Taħriġ tas-Smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali

Tnax-il riżorsa b’taħriġ tas-smigħ fuq siltiet b’tema Ambjentali, fuq siltiet meħuda mill-programm Il-Ħuttafa, produzzjoni ta’ Birdlife Malta.

Għall-Ewwel Sena tal-Iskola Medja (Form 1 Sek)

Għat-Tieni Sena tal-Iskola Medja (Form 2 Sek)

Għall-Ewwel Sena tal-Iskola Sekondarja (Form 3 KE)

Dawn ir-riżorsi nħadmu mill-istudenti tal-Kors tal-MTL (Malti) tal-Fakultà tal-Edukazzjoni b’koperazzjoni mat-Taqsima tal-Malti fi ħdan id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Asssessjar.